Vēstule no Nāceretes

VĒSTULE NO NĀCARETES

Mācītāja uzruna

Jūsu bēdas pārtaps priekā” (Jņ 16:20)

Šogad Lieldienas svinam aprīlī. Oriģinālais šo svētku nosaukums ebreju valodā nozīmē “pāreja” jeb “pāriešana”. Varētu arī teikt – robežšķirtne, pagrieziena punkts, jo tieši tāds ir šo svētku dziļākais simboliskais saturs. Lieldienas iezīmē pavērsienu pretī jaunai, citādai dzīvei. Tā ir pāreja no nāves pretī dzīvībai, no tumsas pretī gaismai. Vai – kā teikts aprīļa lozunga vārdos – no bēdām pretī priekam.

Laiks pirms Lieldienām baznīcā saistās ar gavēni un grēku nožēlu. Tas tiešām ir savā ziņā bēdīgs laiks, jo dziļas un nopietnas pārdomas pārņem ikvienu, kas iedziļinās Kristus ciešanu stāstā. Kristus nāve liecina par pasaulē valdošo netaisnību, nodevību, cilvēku vienaldzību un tajā pašā laikā – nežēlību. Visi smagākie grēki vārda burtiskā nozīmē krīt pār Jēzus galvu. Tās ir smagas pārdomas, īpaši tad, ja smagi un dramatiski notikumi norisinās arī mums cieši līdzās. Daudziem, vērojot notikumus pasaulē, ir eksistenciālu pārdomu laiks: ļaunums nebūt vēl nav uzvarēts, tas tikai brīžiem iesnaužas, “noiet pagrīdē”, bet tad – pašā negaidītākajā brīdī – atkal parādās visā savā “krāšņumā”…

Tomēr šī mēneša lozunga vārdi atgādina, ka kristīgā ticība ir ne tikai nopietnu pārdomu, sevis izvērtēšanas vai ļaunuma vārdā saukšanas Ceļš. Vienlaikus tā ir arī spēka pilna un – jā – optimistiska vēsts. Mūsu dzīvē ir daudz iemeslu bailēm un bēdām. Personiski un valstiski, lokāli un globāli. Bet mums ir dots apsolījums un cerība. Kristus nāve liecina ne tikai par cilvēka grēku, bet arī par Dieva žēlastības patieso lielumu. Viņā mēs atrodam paļāvību: par spīti visam, ko cilvēki dara vai grasās darīt, Dievs savus nodomus īstenos, un Viņa nodomi ir pilni miera un žēlastības!

Lozunga vārdi aicina mūs nezaudēt ticību un cerību, arī lielu bēdu un briesmu brīdī. Bēdas ir īstas, briesmas – arī. Un tomēr lielāka vara par tām ir Dieva mīlestībai, kura – tā mēs ticam – noteikti atradīs veidu, kā mums palīdzēt. Noteikti! Lai mums izdodas šo pāreju, šīs Lieldienas arī šogad piedzīvot!

Virsmācītājs Indulis Paičs


Dievkalpojumi

Klusās nedēļas dievkalpojumos Rīgas Lutera baznīcā mācītāja Linarda Rozentāla sprediķu cikls “Kā sevi garīgi pabarot 21. gadsimtā”.

 • Lielajā Pirmdienā, 14. aprīlī, 18.00 “21. gadsimta garīguma zīme – nepieciešamība garīgi vingrot”.
 • Lielajā Otrdienā, 15. aprīlī, 18.00 “Dievkalpojums: skatīšanās, klausīšanās, dziedāšana. Meditācija, kontemplācija un iekšējā lūgšana”.
 • Lielajā Trešdienā, 16. aprīlī, 18.00 “Brīvprātīgo darbs, ikdienas rituāli, garīgie vingrinājumi, daba un dārzs”.
 • Zaļajā Ceturtdienā, 17. aprīlī, 18.00 “Darbs ar ķermeni – pastaigas, ceļošana, vingrojumi, dejošana, svētceļojumi, gavēšana, seksualitāte”.
 • Lielajā Piektdienā, 18. aprīlī, 18.00 “Vērīgums, sapņi, miršana un šķiršanās”.

Dievkalpojumi Klusajā nedēļā un Lieldienās

 • Pirmdienā, 14. aprīlī, plkst. 18.00
 • Otrdienā, 15. aprīlī, plkst. 18.00
 • Trešdienā, 16. aprīlī, plkst. 18.00
 • Zaļajā Ceturtdienā, 17. aprīlī, plkst. 18.00
 • Lielajā Piektdienā, 18. aprīlī, plkst. 10.00. Plkst. 18.00 Krusta godināšanas dievkalpojums pēc īpašas kārtības
 • Klusajā Sestdienā, 19. aprīlī, plkst. 22.00 pēc īpašas kārtības
 • Pirmajās Lieldienās, svētdienā, 20. aprīlī, plkst. 7.00, 10.00. Plkst. 12.00 Ģimeņu dievkalpojums
 • Otrajās Lieldienās, pirmdienā, 21. aprīlī, plkst. 10.00

Regulārie dievkalpojumi

Ceturtdienās plkst. 18.00
Sestdienās plkst. 18.00 kontemplatīvais dievkalpojums
Svētdienās plkst. 10.00 un 12.00

Ģimeņu dievkalpojums

Svētdien, 20. aprīlī, plkst. 12.00 un svētdien, 27. aprīlī, plkst. 12.00 Ģimeņu dievkalpojums.

Dievkalpojumi sociālās aprūpes centros

Svētdien, 20. aprīlī, plkst. 14.00 dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu sociālās aprūpes centrā “Atsaucība”.
Pirmdien, 21. aprīlī, plkst. 14.00 dievkalpojums Latvijas Samariešu apvienības sociālās aprūpes centrā “Pārdaugava”.

Iesvētību dievkalpojumi

Ceturtdien, 3. aprīlī, un sestdien, 5. aprīlī, plkst. 18.00 iesvētību dievkalpojumi.


Draudzes dzīve

Pavasara talka

Sestdien, 5. aprīlī, plkst. 10.00 pavasara talka baznīcā. Draudzes locekļi aicināti sakopt baznīcas telpas un apkārtējo teritoriju. Talkā paredzēta zaru griešana, rožu sakopšana, bruģa atjaunošana, baznīcas tīrīšana un logu mazgāšana.

Draudzes kopsapulce

Rīgas Lutera draudze iezīmē garīgā darba attīstības virzienus
23. februārī Lutera draudzes locekļi pulcējās Draudzes namā, lai atskatītos uz iepriekšējā gadā paveikto un plānotu turpmāko.

Mācītājs Indulis Paičs izcēla divus īpašus jaunumus draudzē, ar kuru palīdzību mēs spējam uzrunāt aizvien plašāku sabiedrību, turklāt tā, kā nepieciešams šī gadsimta cilvēkiem. Tā ir Mediatēka draudzes jaunajā interneta vietnē (Tornakalns.eu) un kristīgā meditācija jeb kontemplācija.

Mācītājs Linards Rozentāls savā uzrunā atklāja: “Lai gan mūsu draudzei nav lielākās telpas, baznīca neatrodas visblīvāk apdzīvotā reģionā un vēl samērā nesen luterāņu ticība bija minoritāte mūsu valstī, tā attīstījusies par lielāko latviešu luterāņu draudzi. Galvenais iemesls – spēja mainīties, pielāgot savu saturu un formu atbilstoši laikam un vajadzībām.”

L. Rozentāls uzsvēra, ka mūsu draudzes galvenais mērķis ir palīdzēt cilvēkiem garīgi augt, visu pārējo pakārtojot tam. Tikpat svarīgi ir turpināt meklēt un izmēģināt aizvien jaunas pieejas un tēmas garīgajā darbā, kļūstot par sava veida garīgo laboratoriju. Piemēram, kontemplācija, brīvprātīgo darbs Bērnu slimnīcas Vecāku mājā, projekts “Dvēseļu dārzs” (DveseluDarzs.lv) un Mediatēka, ir šādu meklējumu un mēģinājumu praktisks rezultāts.

Kino vakars

30. aprīlī plkst. 18.30 Draudze namā diskusija par Ņikitas Mihalkova filmu “12”. Diskusiju vadīs mācītājs Kaspars Simanovičs.

Kanceleja un mācītāju pieņemšana

Kancelejas darba laiks Klusajā nedēļā un Lieldienās:
14., 15., 16. aprīlī 16.00–17.45.
19., 20. un 21. aprīlī kanceleja slēgta.
14.–21. aprīlī mācītāju pieņemšana nenotiek.

Namturu grupa

Otrdien, 29. aprīlī, plkst. 18.30 Namturu grupas tikšanās Draudzes namā.


Kalpošana

Diakonijas diena

Sestdien, 12. aprīlī, plkst. 10.00 Draudzes namā Diakonijas dienas pasākumi.
Mācītājs Linards Rozentāls uzstājas ar priekšlasījumu “Dažādiem cilvēkiem – dažāda diakonija”, dienas gaitā Draudzes namā paredzētas radošas nodarbības, sarunas un sadraudzība.

Ikviens, kurš iesaistījies Diakonijas darbā vai interesējas par Diakoniju un kalpošanas iespējām tajā, sirsnīgi aicināts uz Diakonijas dienas pasākumiem Rīgas Lutera draudzē. Pieteikšanās līdz 9. aprīlim draudzes interneta vietnē LuteraDraudze.lv vai draudzes kancelejā.

Diakonijas konference

Sestdien, 26. aprīlī, plkst. 12.00 Draudzes namā LELB Diakonijas konference “Diakonija – baznīcas žēlsirdības darbs sabiedrībā”.

 

Visdārgākā pērle

 
Radošās darbnīcas “Visdārgākā pērle” nodarbības:
Trešdien, 2. aprīlī, gatavojam 200 Lieldienu apsveikumu draudzes senioriem.
Trešdien, 9. aprīlī, veidojam interesantu Lieldienu dekoru.
Trešdien, 16. aprīlī, Klusajā nedēļā, darbnīcas nodarbība nenotiek.
Trešdien, 23. aprīlī, apgūstam jaunu tehniku – sveču dekupāžu.
Trešdien, 30. aprīlī, Muzeja diena.
Nodarbību sākums plkst. 13.00

Sirdsgaisma

Draudze sākusi sadarbību ar atbalsta centru bērniem un ģimenēm “Sirdsgaisma”, Ziepju ielā 13, Rīgā. Reizi mēnesī darbnīcas “Visdārgākā pērle” dalībnieki dodas uz atbalsta centru, lai vadītu nodarbību bērniem. Sirsnīgi aicināti darbnīcas pašreizējie un jaunie dalībnieki, kas vēlētos iesaistīties sadarbībā ar šo atbalsta centru.


Semināri un nodarbības

Seminārs atbalstam pēc šķiršanās

Svētdien, 11. maijā, plkst. 14.00 Draudzes namā sākas seminārs atbalstam pēc šķiršanās. Pieteikšanās interneta vietnē LuteraDraudze.lv.

Vakara saruna par teoloģiju

Trešdien, 2. aprīlī, plkst. 19.00 cikla “Vakara sarunas par teoloģiju” lekciju lasa mācītājs Indulis Paičs.
Trešdien, 23. aprīlī, plkst. 19.00 cikla “Vakara sarunas par teoloģiju” lekciju lasa mācītājs Kaspars Simanovičs.

Jauns iesvētību kurss

Otrdien, 22. aprīlī, plkst. 19.00 Rīgas Lutera draudzē sākas jauns iesvētību kurss. Šis ir intensīvs 12 nodarbību kurss ar nodarbībām divas reizes nedēļā. Iesvētības sestdien, 7. jūnijā, plkst. 18.00.

Lūgšanas

Tezē lūgšanu vakars

Piektdien, 28. martā, plkst. 19.00 Draudzes namā Tezē lūgšanu vakars. Gatavojoties septembra beigās gaidāmajām Tezē Baltijas reģionālajām dienām “Kļūstot par zemes sāli”, kas Rīgā pulcinās aptuveni 1500 jauniešu no Baltijas un Skandināvijas valstīm, kā arī Ukrainas, Baltkrievijas un Krievijas, Rīgas Lutera draudzē notiek Tezē lūgšanu vakars.

Plašāka informācija par Tezē Baltijas reģionālo tikšanos vietnē TaizeRiga2014.lv.

Regulārie pasākumi

Piektdienās plkst. 18.30 lūgšanu vakari Draudzes namā.
Svētdienās plkst. 9.15 lūgšanu rīti Draudzes namā.


Mūzikas dzīve

Svētdien, 20. aprīlī, plkst. 18.00 Rīgas Lutera baznīcā “Camerata Vocal group” koncerts “Lieldienu vakars”. Biļetes var iegādāties Biļešu servisa kasēs un internetā.

Pirmdien, 21. aprīlī, plkst. 12.00 Draudzes namā akustiskās mūzikas koncerts “Klusais Lieldienu rīts Torņakalnā”. Koncertā piedalās Liene Greifāne, Ravita Kreicberga, Andris Kivičs, Aminata Savadago un Oskars Deigelis. Ieeja koncertā bez maksas. Koncerta laikā – ziedojumu vākšana apkārtnes trūcīgajiem iedzīvotājiem.

Piektdien, 25. aprīlī, plkst. 19.00 Rīgas Lutera baznīcā kamerkora “Muklājs” koncerts. Diriģents Jānis Kokins, pie ērģelēm – Larisa Carjkova. Ieeja koncertā bez maksas.


Mākslas dzīve

Svētdien, 13. aprīlī, plkst. 13.30 Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā, Ojāra Vācieša ielā 19, atklāj Rīgas Lutera draudzes mākslinieku pavasara izstādi “Kaimiņu būšana”.

No 18. marta līdz 23. aprīlim Jāņa Akuratera muzejā, Ojāra Vācieša ielā 6a, apskatāma mākslinieces Guntas Plokas pasteļu izstāde.


Ziedojumi

Draudze ir ļoti pateicīga ikvienam ziedotājam, kas atbalsta tās ikdienas darbu!
Rīgas Lutera draudzes bankas konti ziedojumiem:
Saņēmējs: Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze
Reģistrācijas numurs: 90000066302
Konts: LV55HABA0551008460337 (Swedbank)
Konts: LV02UNLA0003000701104 (SEB banka)

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.