Toma mise šaubīgajiem un ne tikai

Toma mise ir dievkalpojums, kurā tradicionālais mijas ar inovatīvo. Parastā kārtība, kurā cilvēki kā pasīvi dievkalpojuma “apmeklētāji” sēž un no zināmas distances vēro mācītājus vai priesterus, tiek nojaukta. Katrs pats var izvēlēties, cik liela distance vai kopība nepieciešama. Tradicionālo ērģeļu vietā skan mūsdienīgi mūzikas instrumenti, uzruna nav gara. Dievkalpojumā paredzēti brīži gan klusumam vienatnē, gan ir iespējams personiski aprunāties ar mācītāju vai kopīgi aizlūgt par kādu, ir arī iespēja katram dalībniekam rakstīt savas lūgšanas, pateicības, jautājumus, “komplimentus Dievam”, kā arī aizdedzināt svecītes. Svētā Vakarēdiena saņemšana notiks nevis konkrētā vietā pie altāra, bet visā baznīcas telpā.

toma mise

Dievkalpojuma nolūks ir radīt tādu garīgu telpu, kurā var ienākt un labi justies arī no baznīcas atsvešinājušies vai kritiski noskaņotie meklētāji un cilvēki, kam dažādu iemeslu dēļ tradicionālais dievkalpojums šķiet nesaprotams vai nepieejams. Gaidīti ir visi, kas ceļā – kā daudzi vai pat ikviens no mums. Toma mise nav radīta, lai kaut ko pierādītu, uzspiestu, pārliecinātu, bet atvērtu brīvu pieredzes telpu cilvēkam satikties ar Lielo un Skaisto, Neizsmeļamo un Neaptveramo, ar Mīlestību un Klātbūtni, ar Pieskārienu, Apkampienu un Klusēšanu, ar to, bez kura mūsu dzīves būtu sausas un sastingušas, baiļu un izmisuma pilnas. Un šīs sastapšanas neatņemama daļa ir neticība un šaubas. Tās ir daļa no mūsu katra garīgā ceļa.

Vēsturiski

Toma mise ir Sv. Pestītāja anglikāņu draudzes un Rīgas Lutera draudzes kopīgs projekts, kas balstās ekumēniskā Toma mises kustībā. Šī kustība sākās 1988. gadā Somijā un tagad ir pazīstama jau visā Eiropā, pulcējot garīgos meklētājus uz iknedēļas svētbrīžiem.

Latvijā Toma misi pagājušā gada nogalē aizsāka Sv. Pestītāja Anglikāņu draudze, ar kuru Toma mises norisē cieši sadarbosimies. Tā turpmāk notiks ik mēnesi – pēc kārtas Lutera baznīcā, Torņakalnā, un Sv. Pestītāja anglikāņu draudzē, Vecrīgā.

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.