Septiņas nedēļas bez nosodīšanas

Trešdien, 10. februārī, plkst. 18.00 Rīgas Lutera baznīcā norisināsies Pelnu dienai veltīts dievkalpojums. Pelnu diena iezīmē Kristus Ciešanu laika un gavēņa sākumu, kas turpināsies septiņas nedēļas līdz pat Lieldienu naktij.

Daudzi miljoni kristiešu vairākās Eiropas valstīs gavēņa laikā katru gadu piedalās īpašā akcijā “Septiņas nedēļas bez…” Katru gadu šai akcijai ir savs atšķirīgs raksturs, tēma, pārdomu loks. Šogad mēs aicinām septiņas nedēļas iztikt bez nosodīšanas.

Nosodīt vai tiesāt citus un arī sevi – tas ir tik dabiski un vienkārši… Tomēr tas neko nerisina, jo cēloņu – un līdz ar to risinājumu – vietā mēs meklējam vainīgos, izlādējot pār tiem savas dusmas, bet atstājot jautājumu neizmainītu.

Jēzus māca: “Netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti! Jo, ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tiksiet tiesāti, un, ar kādu mēru jūs mērāt, ar tādu jums tiks nomērīts.” (Mt.7:1-2)

Ciešanu laikā atcerēsimies to, cik nepatiesas bija apsūdzības un nosodījums, kas bija jāpiedzīvo Jēzum. Mēs esam spējīgi “nosodīt” un “notiesāt nāvei” paša Dieva klātbūtni. Mācoties gavēņa atturību šajā jautājumā, mēs kļūstam spējīgi piedzīvot svētību praktiski visās attiecībās – gan ar Dievu, gan cilvēkiem, gan sevi pašiem…

 

Indulis Paičs,
Rīgas Lutera draudzes mācītājs

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.