Par draudzi

Rīgas Lutera draudze ir lielākā luterāņu draudze Latvijā un mūsu draudzē ir aptuveni 4500 draudzes locekļu. Mūsu dievnams – Rīgas Lutera baznīca, ko daudzi pazīst arī kā Torņakalna baznīcu, ir celts pēc Johana Koha projekta un ir pirmā Lutera vārdā nosauktā baznīca Latvijā. Dievnams tika iesvētīts 1891. gada 24. februārī.

Draudzes dzīve ir aktīva un daudzveidīga. Regulāri notiek dievkalpojumi, meditācijas nodarbības, svētdienas skolas nodarbības, iesvētes nodarbības, pirmslaulību semināri, sadraudzības pasākumi, darbojas drēbju kamera.

Reizi gadā notiek draudzes nometne un Citāds dievkalpojums Vasarsvētkos. Daudzveidīgs un aktīvs ir arī draudzes diakonijas darbs, sākot ar rūpēm par draudzes vecākajiem un vientuļajiem locekļiem un beidzot ar apkārtnes sociāli jūtīgajām grupām. Tā reizi gadā notiek akcija “Ceļā uz skolu”, “Dienišķā maiza”, “Lielais mielasts” Ziemsvētkos, atbalstot un iepriecinot apkaimes trūcīgākos iedzīvotājus.

Draudzes darbu nodrošina neliels darbinieku kolektīvs un aptuveni 200 aktīvu brīvprātīgo, kas katrs pēc sava aicinājuma, spējām un interesēm ir iesaistījies kādā kalpošanā. Draudzē darbojas šādas brīvprātīgo grupas – pērminderi, svētdienas skola, diakonija, jaunieši, drēbju kamera, viesmīlības grupa, mūzikas grupa, lūgšanu grupa, altārlasītāji.

Draudze par vienu no saviem uzdevumiem ir izvirzījusi garīgā satura pieejamību visdažādākajos kanālos, ko nodrošina mūsdienu tehnoloģiskās iespējas. Draudzes mājas lapu un sociālo mediju kontus lieto latvieši visā pasaulē.

Draudzes locekļu aptauja liecina, ka vairākums izjūt ciešu saikni un piederības sajūtu savai draudzei, ir entuziastiski un aizrautīgi, nododot šo sajūtu arī citiem, ārpus draudzes. Cilvēki atzīst, ka šī ir tā vieta, kur viņi stiprina savu ticību, izjūt saskarsmi ar Dievu, pārdomā būtiskos jautājumus, saņem svētību un vienkārši – ir.

Gadu gaitā Lutera draudze ir apliecinājusi sevi kā nozīmīgu garīgo, kultūras un sociālo centru Latvijā, kas ne tikai rūpējas par savu draudzes locekļu garīgo dzīvi, bet izstaro savu darbību arī ārpus savas draudzes robežām.

Altārlasītāju kalpošana notiek dievkalpojuma laikā. Katrā dievkalpojumā divi draudzes locekļi draudzes lasa Svēto Rakstu lasījumus (katrs vienu), kas paredzēti attiecīgajai dienai.

Tos, kuri vēlētos piedalīties lasījumos, aicinām pieteikties pie altārlasītāju koordinatora:

Ilmārs Rikmanis, koordinators
Ilmars.Rikmanis@gmail.com
+371 28766636

 
 

DIAKONIJAS DARBS IR AICINĀJUMS KALPOT GRŪTĪBĀS NONĀKUŠIEM LĪDZCILVĒKIEM

“Jo es biju izsalcis, un jūs devāt man ēst; es biju izslāpis, un jūs devāt man dzert; es biju svešinieks, un jūs mani uzņēmāt. Es biju kails, un jūs mani apģērbāt, es biju slims, un jūs mani apraudzījāt, es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis. [..] patiesi es jums saku: visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši.” (Mt. 25:35–36; 40)

DRUKĀTIE SPREDIĶI UZ MĀJĀM
Ja nevarat apmeklēt dievkalpojumus klātienē, mēs nosūtīsim drukātos sprediķus pa pastu. Lūdzu pieteikties zvanot pa tālr. + 371 28345443.

SIRSNĪGAS SARUNAS PA TĀLRUNI
Mēs vēlamies uzzināt, kā jums klājas un kā varam jums palīdzēt – uzklausot, pastāstot, apciemojot vai rodot reālu praktisku risinājumu kādai problēmai. Piezvaniet diakonijas vadītājai Ievai Anseonei pa tālr. + 371 28345443 (katru dienu no 10.00 līdz 19.00) vai uzrakstiet vēstuli!

AICINĀM PIETEIKTIES BRĪVPRĀTĪGOS
Aicinām atsaukties brīvprātīgos, kuri jūt aicinājumu piedalīties rūpēs par draudzes senioriem:

  • piezvanīt, lai aprunātos, uzklausītu un noskaidrotu vajadzības;
  • nogādāt uz mājām izdrukātos sprediķus, draudzes sagatavotās pārtikas paciņas;
  • pavadīt (atvest ar automašīnu) svētdienā uz baznīcu, lai saņemtu Svētā Vakarēdiena mielastu.

KONTAKTI
Ieva Ansone, diakonijas vadītāja
tālr. +371 28345443 (zvanīt darba dienās 10.00–19.00)
e-pasts: ieva.ansone@luteradraudze.lv
Pieņemšanas laiks trešdienās 15.00–18.00, Draudzes centrā
Pasta adrese: Rīgas Lutera Draudzes centrs, Torņakalna iela 5, Rīga, LV-1004

Drēbju kamerā trūkumcietēji, maznodrošinātās ģimenes un Rīgas Lutera draudzes locekļi var saņemt praktisku palīdzību apģērba, apavu un sadzīves priekšmetu veidā. Drēbju kamera atrodas Indriķa ielā 8, iepretim Rīgas Lutera draudzes centram.

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība (gan ziedojumu nodošanai, gan saņemšanai)
Drēbju kamerā iepsējams nodot uz saņemt sadzīvē lietderīgas lietas, t.sk. apģērbu, apavus un citas mantas.
Drēbju kamera ir atvērta sestdienās no plkst.10.00 līdz 13.00. Apmeklētāji šajā laikā tiek pieņemti tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās pie Drēbju kameras vadītājas Anitas Ansones pa tālruni 22078120

Cilvēkiem, kuri meklē palīdzību draudzes diakonijā un Drēbju kamerā, lieti noderēs apģērbi, apavi, saimniecības un sadzīves priekšmeti. Tāpat nepieciešams gan bērnu apģērbs, no kura jūsu mazie paspējuši izaugt, gan rotaļlietas, skolas piederumi. Tāpat ar pateicību pieņemsim vīriešu un sieviešu apģērbus un apavus, virtuves un saimniecības piederumus, ierobežotā daudzumā arī grāmatas.

Vienlaikus ļoti lūdzam izvērtēt šo mantu stāvokli – vai tās ir vēl lietojamas un vai ir tīras, nebojātas – ziedotās mantas nedrīkst pazemot palīdzības saņēmējus!  Tā kā vēlamies trūcīgos cilvēkus ar apģērbu iepriecināt, aicinām atnesto iepriekš izmazgāt, sašūt, ja nepieciešams izgludināt.

Netiek pieņemti netīri, nemazgāti, saplēsti, stipri nolietoti apģērbi un apavi, bojāti trauki, saimniecības un elektropiederumi, saplēstas grāmatas un veci periodiskie izdevumi, kā arī liela apjoma ziedojumi, kas nav iepriekš saskaņoti ar Drēbju kameras vadītāju Anitu Ansoni.

Liela apjoma ziedojumu lūdzam iepriekš saskaņot ar Drēbju kameras vadītāju. Neliela apjoma ziedojumu iespējams nodot arī draudzes kancelejā tās darba laikā Draudzes centrā, Torņakalna ielā 5. Ārpus Drēbju kameras darba laika atnestās mantas, lūdzu, neatstājiet uz ielas!

Brīvprātīgais darbs

Ja vēlies palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem praktiski, Drēbju kamera ir piemērota vieta kalpošanai. Cilvēkam, kas izlēmis kalpot Drēbju kamerā, jāpiemīt gan garīgam, gan fiziskam spēkam – mantu kārtošana, cilāšana un šķirošana prasa izturību. Kad Drēbju kamera aizveras, tās darbinieki sašķiro saņemtos ziedojumus, sakārto un tīra telpas. Tomēr svarīgākais, kas vajadzīgs, šeit kalpojot, ir cilvēkmīlestība un cieņa. Ir jābūt spējai nepazemot citus, un jāsaprot, ka cilvēki, kas nāk pēc palīdzības, to nedara aiz labas dzīves.

Kontaktinformācija

Drēbju kameras adrese: Indriķa ielā 8, Rīgā, LV-1004.
Anita Ansone, Drēbju kameras vadītāja, +371 22078120
Ilmārs Polis, + 371 29443845

Iestāšanās draudzē

Lai iestātos draudzē, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu.