Lieldienas

Kā katru gadu, arī 2014. gada Klusajā nedēļā un Lieldienās dievkalpojumi Rīgas Lutera baznīcā notika katru dienu. Draudzes mācītāji izsaka sirsnīgu pateicību visiem kalpotājiem un brīvprātīgā darba veicējiem, kuri nodrošināja dievkalpojumu norisi. Sevišķa pateicība visiem mūziķiem, kas atsaucās aicinājumam piedalīties dievkalpojumos un nodrošināja to labskanību.

Draudzes Diakonija, pateicoties draudzes pastāvīgajiem ziedotājiem, Lieldienās kā parasti bija sagādājusi 180 svētku paciņu vecajiem un trūcīgajiem draudzes locekļiem. Draudzes mācītāji un Diakonijas vadītāja Ieva Ansone izsaka sirsnīgu pateicību visiem finanšu un pārtikas ziedotājiem, kā arī visiem kalpotājiem, kas piedalījās paciņu sagatavošanā, noformēšanā un izvadāšanā.

Pateicība arī draudzes mācītājam Linardam Rozentālam par laikmetīgā cilvēka garīgajai dzīvei un vingrinājumiem veltīto plaši izvērsto sprediķu ciklu “Kā sevi garīgi pabarot 21. gadsimtā” Klusās nedēļas dievkalpojumos.

Kā sevi garīgi pabarot 21. gadsimtā

Klusās nedēļas dievkalpojumos Rīgas Lutera baznīcā mācītāja Linarda Rozentāla sprediķu cikls “Kā sevi garīgi pabarot 21. gadsimtā”.

Klusās nedēļas meditācija

Klusajā nedēļā pirms Lieldienām (14.04.2014 līdz 19.04.2014) Rīgas Lutera draudzē katru vakaru plkst. 19.30 notiek meditācija.

Gavēņa laiks

Tēma, kuru Rīgas Lutera draudzes mācītāji vēlas iezīmēt šī gada Gavēņa laikā pirms Lieldienām, ir: “Septiņas nedēļas bez…”. Savās pārdomās mācītāju aicina “gavēt” attiecībā uz ierastiem – un tieši tāpēc bieži novalkātiem – terminiem un vārdiem.

Dievkalpojumi

Dievkalpojumi Rīgas Lutera baznīcā Klusajā nedēļa un Lieldienās:

  • Lielajā Pirmdienā, 14. aprīlī, plkst. 18.00
  • Lielajā Otrdienā, 15. aprīlī, plkst. 18.00
  • Lielajā Trešdienā, 16. aprīlī, plkst. 18.00
  • Zaļajā Ceturtdienā, 17. aprīlī, plkst. 18.00
  • Lielajā Piektdienā, 18. aprīlī, plkst. 10.00. Plkst. 18.00 Krusta godināšanas dievkalpojums pēc īpašas kārtības
  • Klusajā Sestdienā, 19. aprīlī, plkst. 22.00 pēc īpašas kārtības
  • Pirmajās Lieldienās, svētdienā, 20. aprīlī, plkst. 7.00, 10.00. Plkst. 12.00 Ģimeņu dievkalpojums
  • Otrajās Lieldienās, pirmdienā, 21. aprīlī, plkst. 10.00
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.