OKTOBRĪ, 2021

KAS: Lekciju kurss “Kristietība šim gadsimtam: saprotama, iekļaujoša, integrāla”
KUR: tiešsaistē Zoom
KAD: kopā 8 nodarbības 2021.gada oktobra un novembra pirmdienās 18.00 – 19.30 (izņemot 18.oktobri)
VADA: Linards Rozentāls
DALĪBA: par ziedojumu (vēlamais ziedojuma apjoms 8 eur par 1 nodarbību)

“Kristietība šim gadsimtam: saprotama, iekļaujoša, integrāla”

Linards Rozentāls, Rīgas Lutera draudzes mācītājs:
“Vai šodien ir iespējams ticēt tieši tādā pašā veidā kā Viduslaikos vai Reformācijas laikā? Daudzi cilvēki labprāt tā ticētu, taču kādi tā laika reliģiski priekštati vairs nespēj nest viņu eksistenciālās krīzes, jautājumus, šaubas. Manuprāt, ir iespējama kristietība un kristīga realitātes uztvere, kura ir atvērta mūsdienu garīgajai realitātei, atrodas ar to sarunā un kopā ar to domā un rīkojas uz priekšu. Vai ir iespējams līdzšinējos kristīgos saturus ielikt jaunos kontekstos un piedzīvot, ka kristīgās ticības saturs sāk runāt, atmirdzēt un plūst pavisam jaunos veidos? Tad senais kristietības saturs, ko kādi jau grasās nodot muzejā, sāk spīdēt jaunā un neredzētā spožumā. Šajā seminārā mēs mēģināsim kristīgās mācības svarīgākās idejas un jēdzienus – Dievs, Radība, Jēzus Kristus, Pestīšana, Augšāmcelšanās un citus – apskatīt integrālā, post-postmodernā perspektīvā. Mēs vēlamies kristīgās ticības kodolu formulēt tā, lai mūsdienu cilvēks, kurš uz realitāti raugās citādāk nekā viens 14. gadsimta cilvēks, var labāk saprast, par ko ir runa. Es ceru, ka mēs šajos semināros atklāsim daudz ko jauna un iegūsim aizraujošas atziņas!”