Atskaņas no Rīgas Lutera draudzes kopsapulces

2. aprīlī Draudzes namā pulcējās apmēram 80 draudzes locekļu, lai kopīgi atskatītos uz pērnajā gadā paveikto un notikušo, uzzinātu par draudzes lielākajām nākotnes iecerēm, kā arī ievēlētu nominācijas komisiju nākamajām draudzes padomes vēlēšanām.

Ieskatu draudzes 2016. gadā paveiktajā garīgajā darbā sniedza virsmācītājs Linards Rozentāls. Kopumā aizvadīto gadu caurvija draudzes iekšējās identitātes meklējumi, nepieciešamība izlemt mūsu nākotnes vīziju un nostāju dažādos – gan baznīcas iekšienē, gan pasaulē – aktuālos jautājumos. Draudzes mācītāji turpinājuši arī ekumenisko sadraudzību ar Romas katoļu un baptistu draudžu mācītājiem, un iesākuši attiecības ar Rostokas iekšpilsētas draudzi. Sākušās arī regulāras tikšanās ar LELBĀL Latvijas apgabala mācītājiem.

Pēc statistikas datiem draudzē šobrīd ir 4703 pieaugušie, aktīvie draudzes locekļi un gandrīz tikpat daudz bērnu un pusaudžu. Pērn tika iesvētīti par 77 cilvekiem vairāk, nekā 2015. gadā.

Tāpat kā līdzšinējos gados, draudzē noris intensīvs garīgais darbs – dievkalpojumi, meditācijas vakari, iesvētes kursi, semināri, kontemplācijas dienas u.c. Baznīcā sacīti apmēram 180 sprediķi. Kopš rudens trīs reizes mēnesī ceturtdienu dievkalpojumos kalpo evaņģēlisti Uģis Salna un Rolands Pētersons.

Savukārt ar draudzes galvenajiem saimnieciskajiem notikumiem, kā arī ar skaitļiem un tendencēm, kas raksturo baznīcas ienākumus un izdevumus, klātesošos iepazīstināja draudzes priekšnieks Viesturs Kuļikovskis. Viņš norādīja, ka finansiāli gads pavadīts samērā veiksmīgi – Rīgas Lutera draudzes gada ienākumi bijuši līdzvērtīgi izdevumiem, un uzsvēra, ka šobrīd teju vai vienīgie ienākumi ir draudzes locekļu ziedojumi – ikviena cilvēka ieguldījums ir svarīgs draudzes darba nodrošināšanai.

Ir izdevies saskaņot projektu jau pirms dažiem gadiem iecerētā “Dvēseļu dārza” izveidošanai baznīcas teritorijā. Nākamais posms būs finanšu resursu piesaiste projektam. Tika atjaunota baznīcas priekštelpa un uzstādīti elektroniskie ziņojumu dēļi, kā arī pārbūvētas draudzes centrā tualetes.

Kopsapulces dalībnieki noklausījās Māras Līgutas sniegto revidentu ziņojumu, kurā viņa atzina, ka Rīgas Lutera draudze tiek vadīta un administrēta profesionāli un nevainojami, bet pēc tam virsmācītājs Linards Rozentāls visus iepazīstināja ar pašreizējām iespējām un nodomiem jautājumā par baznīcas altāra nomaiņu.

Baznīcas jaunā altāra konkurss ir noslēdzies, bet tika iesniegts tikai viens projekts. Līdz ar to ir izlemts nedaudz izmainīt konkursa nolikumu, lai paplašinātu to radošo un talantīgo cilvēku loku, kuriem ir ļauts konkursā piedalīties, un konkursu pagarināt. Tiklīdz jaunais nolikums būs izstrādāts, tas būs pieejams vietnē LuteraDraudze.lv.

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.