Ievēlēta jauna draudzes padome

18. martā Draudzes centrā pulcējās aptuveni 150 draudzes locekļu, lai kopsapulcē pārrunātu draudzes aktualitātes un saimnieciskos jautājumus, kā arī ievēlētu jaunu draudzes padomi un revīzijas komisiju uz nākamajiem 3 gadiem.

Jaunajā draudzes padomē tika ievēlēti 16 draudzes locekļi:

 • Ieva Aile,
 • Ieva Ansone,
 • Valts Ābols,
 • Žanete Drone,
 • Inese Ebele,
 • Ivo Ielītis,
 • Ilona Kovaļova,
 • Andris Kreislers,
 • Zanda Kronberga,
 • Viesturs Kuļikovskis,
 • Nansija Lībiete,
 • Ģirts Ozoliņš,
 • Ieva Salmane-Kuļikovska,
 • Inta Sarkane,
 • Jānis Volkovs
 • Kaspars Zemītis.

Pēc 6 gadus ilgās kalpošanas draudzes atbildīgajā amatā Viesturs Kuļikovskis nodeva draudzes priekšnieka kulonu Žanetei Dronei.

Revīzijas komisijas sastāvs palicis nemainīgs: tajā turpinās darboties Olga Blumberga, Lilita Kalnāja, Zinta Miezaine un komisijas priekšsēdētāju Māru Līgutu.

Jaunās padomes pirmais uzdevums bija ievēlēt arī jaunu draudzes valdi. Valdē darbojas visi draudzes mācītāji un 5 draudzes locekļi. Par valdes priekšsēdētāju kļuvis mācītājs Kaspars Simanovičs, par valdes sekretāri – Ilona Kovaļova, bet par mantzini – Viesturs Kuļikovskis. Pārējie valdes locekļi ir mācītājs Indulis Paičs, mācītājs Linards Rozentāls, Egils Ailis, Armanda Lazdiņa, Ģirts Ozoliņš un Inese Stankeviča.

Lai jaunievēlētā padome un valde varētu oficiāli sākt savu darbību, ir jāsagaida apstiprinājums no Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Virsvaldes un dievkalpojuma laikā jāiesvēta jaunie padomes locekļi, viņiem arī jāparaksta svinīgais solījums.

Izsakām lielu pateicību iepriekšējai padomei un valdei par ieguldīto darbu! Novēlam jaunajam padomes un valdes sastāvam panākumus, prieku un gandarījumu, darbojoties Dievam par godu un mūsu draudzes labā!

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.