Genogrammas semināra ievadlekcija tiešsaistē 15. decembrī

Aicinām uz Genogrammas ievadsemināru “Dzimtas samezglojumi un svētības: atrast, apzināties, dziedināt” Rīgas Lutera draudzes mācītāja Linarda Rozentāla vadībā š.g. 15.decembrī pl. 18:00-20:30 Torņakalns Zoom platformā.
PIETEIKTIES: https://forms.gle/1CfBPi7tqFh5MPT38
Daudz vairāk kā iedomājamies, mūs veido mūsu dzimtas un ģimenes stāsts. Mēs neviens nepiedzimstam kā baltas, bet gan jau ar daudz ko aprakstītas lapas. Pie cilvēka izaugsmes un attīstības uzdevuma pieder arī censties šo uzrakstīto “izlasīt”, apzināties kā integrālu mūsu daļu un uzņemties par to atbildību. Jo tas esmu es – viss, kas uz šīs “lapas” rakstīts. Gan daudzi mūsu lielie potenciāli, gan daudzas mūsu problēmas un konflikti sakņojas mūsu ģimenes un dzimtas stāstā.
Strīdi par mantojumu, vardarbība, atkarības un līdzatkarības, suicīds, grūtniecības pārtraukšana vai totalitāras ideoloģijas un daudz kas cits var ietekmēt mūsu ģimeni un dzimtu cauri paaudzēm. Izrādās, ka šādu pieredzi – nereti noklusētu un noliegtu, reizēm racionalizētu un attaisnotu -, kura nav nonākusi mūsu apziņas līmenī, mēs nododam neapzināti tālāk ar starppaaudžu pārneses palīdzību.
Pirmais un svarīgākais solis ir pārtraukt šo automātisko tālāknodošanu. To var izdarīt tikai vienā veidā – apzinoties un nosaucot vārdā. Un vairs neturot sevī, bet nododot Dievam – atrodot samezglojumiem atbilstošos simbolus un noliekot tos uz altāra. Jo viss, kas tiek uzlikts uz altāra, piedzīvo pārvērtību.
Seminārs domāts jebkuram, kuru interesē dziļāka sevis iepazīšana un izprašana.
!!! Pēc piedalīšanās pirmajā nodarbībā dalībnieks pieņem lēmumu par dalību pārējās semināra daļās.
SEMINĀRU VEIDO ČETRAS DAĻAS.
1. Ievads tēmā un apmācība genogrammas izveidošanā.
2. Individuālais darbs genogrammas radīšanā.
3. Mans genogrammas stāsts nelielā grupā, netiesājošas atgriezeniskās saites saņemšana, savas ģimenes sistēmas un dzimtas konfliktu, samezglojumu un svētību atrašana un apzināšanās.
4. Samezglojumu un svētību simbolu meklēšana un uzlikšana uz altāra Torņakalna baznīcā – transformācijai.
SEMINĀRA NORISES DATUMI UN LAIKI:
1. Ievads tēmā un apmācība genogrammas izveidošanai š.g. 15.decembrī pl.18.00 – 20.30 tiešsaistē Torņakalna Zoom platformā.
2. Individuālais darbs – savas genogrammas radīšana: 2020.gada 16.decembris – 2021.gada 3.janvāris.
3. Genogrammas stāsts (mazajā grupā) – 2021.gada 16.janvārī pl.10.00 – 16.00 tiešsaistē Torņakalna Zoom platformā.
4. Simbolu uzlikšana uz altāra, rituāls Torņakana baznīcā – 2021.gada 17.janvārī 13.00-15.00 (jebkurā laikā)
DALĪBA SEMINĀRĀ PRET ZIEDOJUMU.
Ziedojums ar pārskaitījumu saņēmējam: SIA “Torņakalns”
Konts: LV49HABA0551047079831 (Swedbank)
Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents!

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.