PIETEIKŠANĀS JAUNUMIEM

Ja vēlaties saņemt Rīgas Lutera draudzes jaunumus e-pastā, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu. Ņemiet vērā, ka Lutera draudzes izsūtnes mēdz nonākt e-pasta sociālo tīklu, mēstuļu u.c. mapēs. To var novērst, pievienojot adresi info@luteradraudze.lv saviem drošajiem kontaktiem.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Par draudzi

Rīgas Lutera draudze ir lielākā luterāņu draudze Latvijā un mūsu draudzē ir aptuveni 4500 draudzes locekļu. Mūsu dievnams – Rīgas Lutera baznīca, ko daudzi pazīst arī kā Torņakalna baznīcu, ir celts pēc Johana Koha projekta un ir pirmā Lutera vārdā nosauktā baznīca Latvijā. Dievnams tika iesvētīts 1891. gada 24. februārī.

Draudzes dzīve ir aktīva un daudzveidīga. Regulāri notiek dievkalpojumi, meditācijas nodarbības, svētdienas skolas nodarbības, iesvētes nodarbības, pirmslaulību semināri, sadraudzības pasākumi, ģitārspēles nodarbības, radošā darbnīca, darbojas drēbju kamera.

Iestāšanās draudzē

Reizi gadā notiek draudzes nometne un Citāds dievkalpojums Vasarsvētkos. Daudzveidīgs un aktīvs ir arī draudzes diakonijas darbs, sākot ar rūpēm par draudzes vecākajiem un vientuļajiem locekļiem un beidzot ar apkārtnes sociāli jūtīgajām grupām. Tā reizi gadā notiek akcija “Ceļā uz skolu”, “Dienišķā maiza”, “Lielais mielasts” Ziemsvētkos, atbalstot un iepriecinot apkaimes trūcīgākos iedzīvotājus.

Draudzes darbu nodrošina neliels darbinieku kolektīvs un aptuveni 200 aktīvu brīvprātīgo, kas katrs pēc sava aicinājuma, spējām un interesēm ir iesaistījies kādā kalpošanā. Draudzē darbojas šādas brīvprātīgo grupas – pērminderi, svētdienas skola, diakonija, jaunieši, drēbju kamera, dāmu komiteja, komunikācijas grupa, mūzikas grupa, namturības grupa, lūgšanu grupa, draudzes mākslinieki, ārsti, altārlasītāji, kalpotāji sociālās aprūpes centros un Bērnu Klīniskās slimnīcas Vecāku mājā.

Draudze par vienu no saviem uzdevumiem ir izvirzījusi garīgā satura pieejamību visdažādākajos kanālos, ko nodrošina mūsdienu tehnoloģiskās iespējas. Draudzes mājas lapu un sociālo mediju kontus lieto latvieši visā pasaulē.

Draudzes locekļu aptauja liecina, ka vairākums izjūt ciešu saikni un piederības sajūtu savai draudzei, ir entuziastiski un aizrautīgi, nododot šo sajūtu arī citiem, ārpus draudzes. 90% no draudzes locekļiem nepieļauj iespēju mainīt šo draudzi pret kādu citu, jo ir pārliecināti, ka šeit gūtā pieredze ir unikāla. Kā galvenos iemeslus piederībai tieši Lutera draudzei cilvēki norāda zinošus, progresīvus mācītājus, iedvesmojošus sprediķus un dievkalpojumus, aizraujošus notikumus, jūtamo “draudzes garu”, mūsdienīgumu, atbalstu visdažādākajās dzīves situācijās, augsto garīgumu un muzikālo sniegumu. Cilvēki atzīst, ka šī ir tā vieta, kur viņi stiprina savu ticību, izjūt saskarsmi ar Dievu, pārdomā būtiskos jautājumus, saņem svētību un vienkārši – ir.

Gadu gaitā Lutera draudze ir apliecinājusi sevi kā nozīmīgu garīgo, kultūras un sociālo centru Latvijā, kas ne tikai rūpējas par savu draudzes locekļu garīgo dzīvi, bet izstaro savu darbību arī ārpus savas draudzes robežām.

Informācija par Rīgas Lutera draudzi vācu valodā