Diakonija. Atbalsts grūtībās nonākušajiem
Diakonijas vadītāja Ieva Ansone pieņem apmeklētājus Draudzes centrā pēc iepriekšēja pieraksta trešdienās 15.00-18.00.
Tālr. 28345443, ieva.ansone@luteradraudze.lv

Mājapmeklējumi
Mājapmeklējumi pie draudzes locekļiem, kuri slimības un nespēka dēļ nevar iesaistīties draudzes dzīvē un draudzes locekļu apciemojumi slimnīcās.
Tālr. 28345443, ieva.ansone@luteradraudze.lv