Bērna kristības

Krustvecāki kristāmam bērnam

Bērnam var būt viens, divi vai vairāki krustvecāki. Kristāmajam bērnam var arī nebūt krustvecāku. Krustvecākiem nepastāv dzimuma ierobežojumi, piemēram, bērnam var būt divas krustmātes.

Krustvecākiem, ja tādus pieaicina, jābūt kristītiem un iesvētītiem. Par krustvecākiem var pieaicināt arī citu tradicionālo Latvijas konfesiju draudžu locekļus.

Topošos krustvecākus, kuri nav iesvētīti, Rīgas Lutera draudze aicina uz iesvētību nodarbībām.

Lai kristītu bērnu, šeit elektroniski jāaizpilda bērna kristību pieteikums un vienam vai abiem bērna vecākiem jādodas uz pieņemšanu pie mācītāja.

Kristību pieteikšana

Pēc pieteikuma iesniegšanas sagaidiet pieteikuma apstiprinājumu. Tas ir automātiski sagatavots e-pasta sūtījums uz jūsu norādīto e-pasta adresi, ko parasti saņem dažu minūšu laikā. Izdrukājiet apstiprinājumu un dodieties pie mācītāja uz Draudzes centru Torņakalna ielā 5, Rīgā, mācītāju pieņemšanas laikā. Ar mācītāju vienosieties par bērna kristību datumu un laiku.

Kristību pieteikumu var aizpildīt arī draudzes kancelejā uz papīra veidlapas.

Informācija vecākiem

Vismaz vienam no kristāmā bērna vecākiem (vai cilvēkiem, kas faktiski audzina bērnu) jābūt kristītam un iesvētītam Rīgas Lutera draudzes loceklim.

  • Iesvētību nodarbības Vecāki, kuri nav iesvētīti, aicināti uz iesvētību nodarbībām.
  • Iestāšanās draudzē Vecāki, kuri ir iesvētīti, bet nav Rīgas Lutera draudzes locekļi, aicināti iestāties Rīgas Lutera draudzē.

Noteikumi krustvecākiem

Bērnam var būt viens, divi vai vairāki krustvecāki. Bērnam var arī nebūt krustvecāku. Krustvecākiem nepastāv dzimuma ierobežojumi. Piemēram, bērnam var būt divas krustmātes. Par bērna krustvecāku var arī būt, vienlaikus esot cita bērna krustvecāks.

Krustvecākiem, ja tādus pieaicina, jābūt kristītiem un iesvētītiem. Par krustvecākiem var pieaicināt arī citu tradicionālo Latvijas kristīgo konfesiju draudžu locekļus.

Kristību laiks

Baznīcā iepriekš noteikta kristību laika nav, par kristību datumu un laiku bērna vecāki vienojas ar mācītāju.

Kristības

Kristību dienā kristību dalībnieki – bērns un viņa vecāki, ka arī krustvecāki, ja tādi ir paredzēti un pieteikti, ierodas Rīgas Lutera baznīcā 10-15 minūtes pirms noteiktā kristību laika. Kristību dalībnieki pulcējas baznīcas zāles pirmajos solos. Viens no kristību dalībniekiem baznīcā uzmeklē mācītāju, apstiprina ierašanos uz kristībām un atgriežas baznīcas zālē.

Pēc kristībām mācītājs bērna vecākiem izsniedz kristību apliecību.