Iesvētības

Iesvētības

Lai kļūtu par Rīgas Lutera draudzes locekli, nepieciešams būt kristītam un iesvētītam. Tie ir nozīmīgi notikumi, kuros cilvēks apliecina savu ticību Dievam un kas var mainīt cilvēka dzīvi, dodot tai jaunas iespējas.

Ja par bērna kristībām tēlaini var sacīt, ka tas ir Dieva teikts “jā” cilvēkam, šādi mums apliecinot savu mīlestību un žēlastību, tad iesvētības ir kā cilvēka jāvārds Dievam. Iesvētības nozīmē pateicību par Dieva žēlastību un vadību, pateicību par visu, ko cilvēks līdz šim ir varējis mācīties un piedzīvot. Iesvētības ir apzināts lēmums arī turpmāk saistīt savu dzīvi ar Dievu un uzņemties atbildību par savu garīgo izaugsmi.

Latvijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, arī Rīgas Lutera draudzē, iesvētīt var no septiņu gadu vecuma, ja bērns ir izgājis atbilstošu apmācību svētdienas skolā. Arī pieaugušie pirms iesvētībām apgūst būtiskākos kristietības jautājumus – Dieva izpratne un klātbūtne cilvēka dzīvē, Kristus nozīme, baušļi, Bībele, lūgšana, meditācija, garīgā dzīve. Kad iesvētes apmācības apgūtas un lēmums par to, ka cilvēks vēlas iesvētīties, pieņemts, nepieciešams aizpildīt draudzes locekļa reģistrācijas pieteikumu un gatavoties iesvētībām.

Ar iesvētību brīdi cilvēks kļūst par Rīgas Lutera draudzes locekli un ir aicināts aktīvi piedalīties draudzes daudzveidīgajā dzīvē.

Iesvētes mācība

Iesvētes mācība jeb “Ievads 21. gadsimta kristietībā” mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar svarīgākajiem kristietības pamatprincipiem. 5 otrdienu vakaros un divās svētdienās dalībniekiem tiek izskaidroti kristīgās ticības pamati un cilvēki tiek sagatavoti tam, lai iesvētībās varētu godīgi un ar izpratni atbildēt uz iesvētību jautājumiem un tikt iesvētīti. Uz nodarbībām aicināti netikai tie, kas vēlas iesvētīties, laulāties Rīgas Lutera baznīcā, kristīt bērnu vai kļūt par krustvecākiem. Aicināts ir ikviens, kam interesē kristietība 21. gadsimtā.

  Iesvētes mācību laiks

  Informācija par iesvētāmo

  Kontaktinformācija

  Papildu informācija

  Obligātie lauki

  Nodarbības

  Iesvētes mācības kurss no 28. februāra
  Nodarbību mērķis ir 5 otrdienu vakaru lekcijās un 2 svētdienas semināros iepazīstināt ar mūsdienīgu skatījumu uz svarīgākajiem kristietības pamatprincipiem

  FEBRUĀRIS – MARTS

  1.nodarbība | 28. februāris | 19.00 – 20.30 | Kas ir Dievs? Priekšstati par Dievu un realitāti. Trīsvienība. Radīšana un evolūcija.
  2.nodarbība | 7. marts | 19.00 – 20.30 | Kas ir cilvēks? Grēks un glābšana jeb Pestīšana.
  3.nodarbība | 12. marts | 11.00 – 16.00 | Dievkalpojums un refleksija par to. Neliela pieredze ar Bībeli un diskusijas.
  4.nodarbība | 14. marts | 19.00 – 20.30 | Jēzus Kristus: cilvēks no Nācaretes, Kristus, Dieva Dēls. Augšāmcelšanās. Mūžīgā dzīvība. Apustuļu ticības apliecība.
  5.nodarbība | 21. marts | 19.00 – 20.30 | Bībele un tās valoda. 10 baušļi un citi labas dzīves principi.
  6.nodarbība | 26. marts | 11.00 – 16.00 | Dievkalpojums. Garīgās iniciācijas ceļš. Kas ir Svētais Gars? Ekskursija baznīcā. Tikšanās ar draudzes brīvprātīgajiem.
  7.nodarbība | 28. marts| 19.00 – 20.30 | Dzīve ticībā. Baznīca un draudze. Rituāli un garīgās prakses.
  Kristības notiks Pūpolsvētdienā, 2. aprīlī 10.00, iesvētības 11.00 dievkalpojumā Rīgas Lutera draudzes centrā, Torņakalnā.

  Dalības nosacījumi

  Dalība seminārā par ziedojumiem;
  Jāapmeklē visas nodarbības;
  Iespēju robežās jāapmeklē dievkalpojumi svētdienās 11.00 baznīcā vai jāpiedalās dievkalpojumā tiešsaistē Zoom vai jāskatās svētbrīžu ieraksti Youtube kanālā;
  Iesvētes kursa laikā aicinām sākt lasīt Jauno Derību.
  Literatūra
  Par attiecīgajām iesvētes mācības tēmām var lasīt J. Rubeņa un M. Subača grāmatā „Dievs ir tepat” vai arī noskatīties agrāko kursu videoierakstus mājaslapā www.luteradraudze.lv Mediatēkas sadaļā “Ievads kristietībā”: Iepriekšējo iesvētes kursu lekcijas.

  Grāmatas, kuras iesakām izlasīt:

  Garīgums:
  Dievs 9.0, M.Kistenmahere, T.Haberers, V.Kistenmahers
  Dievišķā deja, R.Rors
  Patiesās gudrības Jēzus, Sintijia Buržo
  Kritiens augšup, R. Rors
  Apslēptais Svēto rakstu garīgums, R.Rors
  Ievads kristīgajā meditācijā, J. Rubenis
  Visam ir nozīme, L. Rozentāls
  Neuzvaramā vasara, L.Rozentāls

  Izaugsme:
  Ceļš, kuru izvēlēties, S. Peks
  Dziedinošās pārmaiņas, H. Klauds
  Kad pagātne ir tagadne, D. Ričo
  Starp divām bezgalībām, J.Rubenis
  Viņa un Viņš, J.Rubenis
  Eneagramma – deviņas dvēseles sejas, A.Eberts, R.Rors
  Deviņi dvēseles uzdevumi, I. Paičs

  Daļu no minētām grāmatām var iegādāties Draudzes centrā vai paņemt Draudzes bibliotēkā.

  Noderīga informācija

  Neskaidru jautājumu risināšanai ikviens aicināts sazināties ar draudzes mācītājiem Linardu Rozentālu (+371 29220416, linards.rozentals@luteradraudze.lv) vai Justu Junkuli (+371 29397863, justs.junkulis@luteradraudze.lv.), vai draudzes administratori Lindu Naudiņu (+371 26498853, kanceleja@luteradraudze.lv).