Dot savam bērnam vārdu ir Dieva dotas neatņemamas vecāku privilēģijas un tiesības, jo arī Dievs sauc katru cilvēku vārdā, un Dieva priekšā katrs cilvēks ir īpašs kā visdārgākā pērle neatkarīgi ne no kā. Katram nedzīvi dzimušam bērnam ir tiesības tikt atzītam kā cilvēkam ar savu vārdu visas sabiedrības un arī draudzes vidū. Katram bērnam, pat ja viņš ir tikai pašā savā cilvēktapšanas sākumā, ir tiesības tikt savu vecāku ieraudzītam, apskautam, paturētam rokās.

Rīgas Lutera draudze sniedz iespēju vecākiem, kuru bērns piedzimis nedzīvs vai miris spontānajā abortā, īpašā svētbrīdī dot savam bērnam vārdu.

Vārda došana nedzīvi dzimušajam bērnam ir arī apliecinājums pasaulei, ka šis bērns ir bijis gaidīts, īsts un patiess, mīlēts un apraudāts, ka viņš ir bijis pilnvērtīgs kopienas loceklis un arī pieder tai kopienai, kurai pieder viņa vecāki, un, lai arī viņam nav bijusi iespēja tikt kristītam, tomēr viņš ir kristīts debesīs un ir loceklis Kristus miesā, un nekas un neviens nespēs šo bērnu no šīs kopības šķirt.

Svētbrīža norise

Svētbrīdis notiek Rīgas Lutera baznīcā, Torņakalna ielā 3/5, Rīgā.

Par svētbrīža norises laiku bērna vecāki vienojas ar Rīgas Lutera draudzes mācītāju Linardu Rozentālu klātienē viņa pieņemšanas laikā trešdienās no plkst. 16.00 līdz 19.00, Draudzes centrā, Torņakalna ielā 3/5, Rīgā, vai rakstot uz Linards.Rozentals@LuteraDraudze.lv