Draudzes kopsapulce un padomes vēlēšanas 3.oktobrī, 2021.

2021. gada 3.oktobrī, svētdienā, ap plkst. 12.30, uzreiz pēc dievkalpojuma, baznīcā un tiešsaistē notiks draudzes kopsapulce un jaunās padomes vēlēšanas. Balsošana notiek aizklāti un tajā var piedalīties tikai balstiesīgie draudzes locekļi.

KOPSAPULCE BAZNĪCĀ UN TIEŠSAISTĒ (APTUVENI PLKST.12.30)
Kopsapulce notiks pēc 3.oktobra svētdienas dievkalpojuma baznīcā un tajā būs iespējams piedalīties arī tiešsaistē Zoom: //zoom.us/j/8510447450

BALSOŠANA TIKAI BAZNĪCĀ (LĪDZ PLKST.16.00)
Kopsapulces klātienes dalībniekiem iespēja nobalsot būs uzreiz pēc kopsapuces. Savukārt tos draudzes locekļus, kuri kopsapulcē piedalīsies tiešsaistē Zoom, aicinām pēc kopsapulces beigām doties uz baznīcu, lai nobalsotu klātienē līdz plkst.16.00

 

BALSTIESĪGĀS PERSONAS
Balsošana ir iespējama tikai klātienē un tajā var piedalīties pilngadīgie draudzes locekļi, kas ir oficiāli (ar iesniegumu) reģistrēti kā Rīgas Lutera draudzes locekļi vismaz vienu gadu un, kas ir veikuši ikgadējo identificējamo* ziedojumu par iepriekšējo 2020.gadu. Šādu balstiesīgo personu statusu nosaka Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) Virsvaldes noteikumi.

IDENTIFICĒJAMAIS ZIEDOJUMS
Ziedojums, kas veikts ar bankas pārskaitījumu vai skaidrā naudā draudzes kancelejā, norādot savu vārdu un uzvārdu, pēc LELB Virsvaldes noteikumiem ir vienīgais apliecinājums draudzes locekļa piederībai draudzē konkrētajā kalendārajā gadā. Šādu identificējamo ziedojumu aicinām katru draudzes locekli veikt vienu reizi gadā, lai apliecinātu savu piederību draudzei. Ja ziedojumu esat veicis tikai skaidrā naudā ziedojumu urnā, reģistrēšana draudzes locekļa statusā pēc LELB Virsvaldes noteikumiem konkrētajā gadā nav iespējama.

LAI PIEDALĪTOS BALSOŠANĀ:

  1. Lūdzam savlaicīgi līdz 30.septembrim pārliecināties, ka esat balstiesīgo draudzes locekļu sarakstā, sazinoties ar draudzes grāmatvedi darba laikā pa tālruni + 371 29238277, rakstot uz e-pastu: gramatvediba@luteradraudze.lv, vai vēršoties draudzes kancelejā darba laikā. Gadījumā, ja vēlaties piedalīties vēlēšanās, bet neesat balstiesīgo sarakstā, aicinām veikt identificējamo ziedojumu līdz 30.septembrim.
  2. Svētdien, 3.oktobrī baznīcā pēc dievkalpojuma, aicināsim reģistrēties balsošanai un saņemt vēlēšanu zīmi (kandidātu sarakstu), lūdzot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai mēs varētu pārliecināties, vai esat balstiesīgo draudzes locekļu sarakstā;
  3. Vēlēšanu zīmē (draudzes padomes un revidentu kandidātu sarakstā), lūdzam izsvītrot, jūsuprāt, neatbilstošos kandidātus. Uzmanību! Kandidātus, kurus atbalstāt nav jāaztīmē. Vēlēšanu zīmi nododiet balsu skaitītājiem vai iemetiet vēlēšanu urnā.

VĒLĒŠANU REZULTĀTI
Draudzes padomē un revīzijas komisijā ir ievēlēti kandidāti, kas saņēmuši vienkāršu balsu vairākumu (50% plus viena balss), kuri, sarindoti pēc iegūtā balsu skaita, iekļaujas noteiktajā draudzes padomes locekļu un rezerves kandidātu skaitā. Ja divi vai vairāk kandidātu ir saņēmuši vienādu balsu skaitu, kandidāti vienojas, kurš ieņem amatu. Ja vienoties nav iespējams, lēmumu pieņem prāvests.

________________________________________________

KOPSAPULCES KĀRTĪBA
1. Vēlēšanu balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
2. Virsmācītāja Linarda Rozentāla pārskats par garīgā darba stratēģiju Rīgas Lutera draudzē no 2018. līdz 2021.gadam.
3. Draudzes priekšnieces (2018.-2021.) Žanetes Drones  ziņojums
4. Draudzes pārvaldes komisijas vadītājas Ineses Stankevičas ziņojums
5. Draudzes revīzijas komisijas vadītājas Māras Līgutas finanšu pārskats
6. Draudzes padomes un revīzijas komisijas aizklātas vēlēšanas

________________________________________________

PADOMES KANDIDĀTI – PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PAR PADOMES KANDIDĀTIEM PIEEJAMA ŠEIT

1. Ieva Ansone
2. Žanete Drone
3. Inese Ebele
4. Andris Kreislers
5. Viesturs Kuļikovskis
6. Ieva Salmane-Kuļikovska
7. Kaspars Zemītis
8. Inese Stankēviča
9. Egils Ailis
10. Nils Graustiņš
11. Ilmārs Rikmanis
12. Jānis Krievkalns
13. Ieva Treija
14. Zinta Miezaine

________________________________________________

PADOMES REVIDENTU KANDIDĀTI

1. Olga Blumberga
2. Lilita Beķere
3. Lilita Kalnāja

________________________________________________

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.