No 13.novembra darbu atsāk Rīgas Lutera draudzes Svētdienas skola!

Mīļi gaidīsim bērnus vecumā no 4 – 12 gadiem. Bērni kopā ar vecākiem piedalīsies dievkalpojuma sākuma daļā un vēlāk dosies uz Svētdienas skolas nodarbību telpu, kur caur spēlēm un rotaļām iepazīsies ar Bībeles stāstiem.

Iesākumā Svētdienas skola darbosies katra mēneša otrajā svētdienā.
Tuvākie norises datumi ir 2022.gada 13.novembris un 11.decembris.

Vecākus lūdzam bērnus Svētdienas skolas nodarbībām pieteikt šeit: https://forms.gle/7MCs8pQWGr3uJx2X9

Svētdienas skolas multfilmas

Ik gadu Svētdienas skolā tiek radīta viena animācijas filma, kuras pirmizrāde tiek demonstrēta mācību gada noslēgumā. Filmu animatori, režisori, montētāji, mūzikas komponisti, aranžētāji un izpildītāji ir Svētdienas skolas audzēkņi un skolotājas, pašu draudzes Bērnu ansamblis un mūziķi.

Šo domu – vairāk ļaut bērniem izdzīvot Bībeles notikumus mākslas tēlos – pirms daudziem gadiem atbalstīja toreizējā svētdienas skolas vadītāja Inga Rubene. Bērnu darbošanos mākslā, kā arī filmiņu izveidošanu organizē un veic skolotāja Laima Akmentiņa. Regulāri ar darbošanos mālā bērnus priecē mūsu draudzes keramiķes Māra Kalnišķe un Daiga Aže, esam darbojušies arī stikla mākslinieces Sandras Utānes un tekstilmākslinieces Lienes Ratnikas vadībā. Bērni ir veidojuši zīmēto un aplikāciju animāciju, smilšu kino, gleznojuši, rakstījuši uz māla plāksnēm, ar niedres spalvām.

Filmiņas ir radītas mīlestībā un veltītas mūsu ģimenēm, draugiem, draudzei, un visiem cilvēkiem.

Filmiņa “Jēzus līdzība par sējēju” (2019)

Filmiņa “Mazais, vismazākais” (2018)

Filmiņa “Pāvils raksta” (2017)

Filmiņa “Pāvils dodas ceļā” (2016)

Filmiņa “Pāvils. Ceļa sākums” (2015)

Smilšu kino “Mozus. Ceļš turpinās” (2014)

Filmiņa “Mozus ceļā neiet viens” (2013)

Filmiņa “Dāvids” (2012)

Filmiņa “Noass” (2011)