Otrdienās un trešdienās plkst. 17.00 – 18.30 Draudzes centrā konsultācijas sniegs psiholoģe Jolanta Bogustova.

Dalība par ziedojumiem.

Jolanta Bogustova par sevi:
Esmu psiholoģe (apmācībā), strādāju ar bērniem un pieaugušajiem. Sniedzu individuālās psihologa konsultācijas, tiem, kuri vēlas uzlabot savu attiecību un dzīves kvalitāti.
Piedāvāju psiholoģisku konsultēšanu:
• izprotot attiecības ģimenē, darbā un pārvarot grūtības
• iepazīstot sevi: izzinot personību, sekmējot izaugsmi, paaugstinot pašvērtību
• apzinoties savu emocionālo un fizisko stāvokli, vajadzības
• pilnveidojot saskarsmes un komunikācijas prasmes
• izdarot izvēli izglītības un karjeras jautājumos
• pārvarot stresu, izdegšanu.
Savā darbā izmantoju jaunāko zinātnisko pētījumu atziņas. Atbilstoši klienta vajadzībām un mērķiem papildu psiholoģiskai konsultēšanai izmantoju tālākizglītības kursos apgūtās zināšanas.
Izglītība: iegūts bakalaura grāds un maģistratūras studijas psiholoģijā, klīniskās psiholoģijas apakšprogrammā Latvijas Universitātē.

Pieteikšanās: šobrīd visi ieplānotie konsultāciju laiki ir aizņemti. Pieteikšanās uz konsultācijām atsāksies vēlāk – aicinām sekot līdzi informācijai.