Pirmdienu vakaros plkst. 19.00 Draudzes centrā notiek diskusiju cikls “Kristietība 21. gadsimtā”. Šajos vakaros mācītāji savā starpā sarunāsies par kādu no svarīgām teoloģiskām tēmām, piedāvājot gan klasisku, vēsturisku interpretāciju, gan arī mūsdienīgu redzējumu.

Diskusijas sadaļa ilgst apmēram pusotru stundu, pēc kuras tie, kas vēlas, var plalikt uz īsu meditācijas nodarbību.

Diskusiju ieraksti>>

Mācītāja Linarda Rozentāla pārdomas par mūsdienu cilvēku>>

***

Dažām kristīgās ticības formām un satura interpretācijām nonākot mūsdienu cilvēka realitātes uztverē kļūst skaidrs, ka ne viss vairs no līdzšinējā ir saprotams. Ir formas un satura interpretācijas, kas prasa ilgtspējīgas korekcijas. Ir jāmēģina saprast, kam no tā jāpaliek un kam jāmainās. Vai citiem vārdiem – kas vairs nedrīkst palikt nemainījies.

Ir sajūta, ka mēs pasaulē līdzās daudziem citiem mācītājiem, teologiem, filosofiem, psihologiem, terapeitiem, māksliniekiem, rakstniekiem, mūziķiem un citiem, atrodamies kādā lielākā par mums katru plūsmā, kurā ģenerējas nākotnes kristietības aprises. Veidojas teoloģija, kas ir saprotama, ticama, svaiga un mūsdienu cilvēkam nozīmīga. Pie šīs plūsmas pasaulē pieder vēl ļoti neliels cilvēku daudzums. Un tomēr tas nedrīkst mūs atturēt darboties pie lietas, kas pārspēs mūsu katra mūža ilgumu.

Kad mēs sakām, ka dažām ticības formām un satura interpretācijām ir vajadzīga korekcija, ka ticības saturs nevar būt sausi, nesaprotami, neticami teikumi, tad kādiem varētu likties, ka mēs uzstājamies pret pašu ticību. Taču mēs no ticības satura neko neatmetam. Mēs to koriģejam, pieliekot tam, kas ir, to, kas tam trūkst. Bet to, kas tam trūkst, rāda mūsu pieredze, laikmets, attīstība, mūsu sapņi un ilgas, mūsu sapnis par pasauli, kādai tā varētu būt. Mēs esam par ticību, kura palīdz cilvēkam dzīvot laimīgu un piepildītu dzīvi un kura iedvesmo cilvēkus šādas dzīves palīdzēt dzīvot un piedzīvot arī citiem.

Pasākumu vadīja Rīgas Lutera draudzes mācītāji Linards Rozentāls, Indulis Paičs, Kaspars Simanovičs.