Iesvētes mācība jeb “Ievads 21.gadsimta kristietībā” mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar svarīgākajiem kristietības pamatprincipiem. Nodarbību laikā dalībniekiem tiek izskaidroti kristīgās ticības pamati un cilvēki tiek sagatavoti tam, lai iesvētībās varētu godīgi un ar izpratni atbildēt uz iesvētību jautājumiem un tikt iesvētīti. Uz nodarbībām aicināti netikai tie, kas vēlas iesvētīties, laulāties Rīgas Lutera baznīcā, kristīt bērnu vai kļūt par krustvecākiem. Aicināts ir ikviens, kam interesē kristietība 21.gadsimtā.

Iesvētes mācības kurss no 1.novembra

Nodarbību mērķis ir 5 otrdienu vakaru lekcijās un 2 svētdienas semināros iepazīstināt ar mūsdienīgu skatījumu uz svarīgākajiem kristietības pamatprincipiem

NOVEMBRIS

 • 1.nodarbība | 1.novembris | 19.00 – 20.30 | Kas ir Dievs? Priekšstati par Dievu un realitāti. Trīsvienība. Radīšana un evolūcija.
 • 2.nodarbība | 8.novembris  | 19.00 – 20.30 | Kas ir cilvēks? Grēks un glābšana jeb Pestīšana.
 • 3.nodarbība | 13.novembris | 10.00 – 16.00 | Dievkalpojums un refleksija par to. Neliela pieredze ar Bībeli un diskusijas.
 • 4.nodarbība | 15.novembris | 19.00 – 20.30 | Jēzus Kristus: cilvēks no Nācaretes, Kristus, Dieva Dēls. Augšāmcelšanās. Mūžīgā dzīvība. Apustuļu ticības apliecība.
 • 5.nodarbība | 22.novembris | 19.00 – 20.30 | Bībele un tās valoda. 10 baušļi un citi labas dzīves principi.
 • 6.nodarbība | 27.novembris | 11.00 – 16.00 | Dievkalpojums. Garīgās iniciācijas ceļš. Kas ir Svētais Gars? Ekskursija baznīcā. Tikšanās ar draudzes brīvprātīgajiem.
 • 7.nodarbība | 29.novembris| 19.00 – 20.30 | Dzīve ticībā. Baznīca un draudze. Rituāli un garīgās prakses.

Kursa noslēgumā Rīgas Lutera baznīcā 4.decembrī plkst.10.00 kristības un plkst.11.00 iesvētības.
Nodarbības notiek klātienē draudzes centrā, Torņakalna ielā 5
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar draudzes kancelejas vadītāju Lindu Naudiņu (+371 26498853, kanceleja@luteradraudze.lv).

Dalības nosacījumi

  • Dalība seminārā par ziedojumiem;
  • Jāapmeklē visas nodarbības;
  • Iespēju robežās jāapmeklē dievkalpojumi svētdienās 11.00 baznīcā vai jāpiedalās dievkalpojumā tiešsaistē Zoom vai jāskatās svētbrīžu ieraksti Youtube kanālā;
  • Iesvētes kursa laikā aicinām sākt lasīt Jauno Derību.

Materiāli

Par attiecīgajām iesvētes mācības tēmām var lasīt J. Rubeņa un M. Subača grāmatā „Dievs ir tepat” vai arī noskatīties agrāko kursu videoierakstus mājaslapā www.luteradraudze.lv Mediatēkas sadaļā “Ievads kristietībā”: Iepriekšējo iesvētes kursu lekcijas

Grāmatas, kuras iesakām izlasīt:

Garīgums:
Dievs 9.0, M.Kistenmahere, T.Haberers, V.Kistenmahers
Dievišķā deja, R.Rors
Patiesās gudrības Jēzus, Sintijia Buržo
Kritiens augšup, R. Rors
Apslēptais Svēto rakstu garīgums, R.Rors
Ievads kristīgajā meditācijā, J. Rubenis
Visam ir nozīme, L. Rozentāls
Neuzvaramā vasara, L.Rozentāls
Izaugsme:
Ceļš, kuru izvēlēties, S. Peks
Dziedinošās pārmaiņas, H. Klauds
Kad pagātne ir tagadne, D. Ričo
Starp divām bezgalībām, J.Rubenis
Viņa un Viņš, J.Rubenis
Eneagramma – deviņas dvēseles sejas, A.Eberts, R.Rors
Deviņi dvēseles uzdevumi, I. Paičs

Daļu no minētām grāmatām var iegādāties Draudzes centrā vai paņemt Draudzes bibliotēkā.