Vasarsvētkus Torņakalnā svinēsim svētdien, 9. jūnijā, plkst. 11.00 Citādajā dievkalpojumā.

Noskaties reklāmas video>>

Kāpēc gan citādais? Tas ir svētku dievkalpojums apvienojumā ar labdarības koncertu, kurā piedalās pazīstami Latvijas mūziķi, lai vāktu ziedojumus kādam sabiedrībai un draudzei svarīgam mērķim. Šogad visi Vasarsvētkos gūtie ziedojumi tiks nodoti servisa suņu biedrībai “Teodors”. Servisa suņi ir speciāli apmācīti suņi, kuri ikdienā palīdz cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem – suņi pavadoņi, suņi asistenti, suņi nedzirdīgiem cilvēkiem, suņi cilvēkiem ar epilepsiju, suņi cilvēkiem ar diabētu.

***

Un tā būs, ka suns nāks līdzi. Jo cilvēks vairs tikt uz priekšu nevar viens pats. Nevar viens pats un nevar tikai ar to, ko pats izveidojis, radījis, sameistarojis. Cilvēkam no jauna ir jāmeklē tas, kas pazaudēts – saikne ar visu dzīvo, ar dabu, ar to, kas bija ilgi vēl pirms viņa. Daba – Dieva pirmā Bībele, kas bija no iesākuma, iekams pēdējā nanosekundē parādījās tā, daudziem mums zināmā – vākos, ar burtiem, lapām, rakstītā un izlasāmā. Bez dabas mēs nevaram, tai ir jākļūst mums par palīgu, sabiedroto, mīļoto – nevis jāpaliek arī turpmāk tikai par resursu un izejmateriālu bez dvēseles un gara. Tāpēc arī turpmāk suns nāks līdzi. Jo arī suns nes sevī Kristu. Arī sunī ir Kristus, jo Kristus ir viss visā.

Vasarsvētkos kristīgā ticība svin to, ka Dieva Gars ir visā, kas ir. Nav nekas, kas nevarētu būt atvērts Dieva Garam, mīlestībai, cerībai, gaismai. Pats galvenais Dieva darbs šajā pasaulē ir panākt, lai katrs cilvēks varētu šeit justies mīlēts, pieņemts, saprasts, cienīts. Dieva lielais mērķis ir veidot šo pasauli par vietu, kur katrs cilvēks var pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā. Un to Dievs nevar bez mums un arī, izrādās, nevar bez suņiem. Jo Dieva Gars darbojas caur visu, kas ir. Arī caur suņiem. Kā gan citādi varētu izskaidrot to, ka suns ir dzīvnieks, kurš var palīdzēt cilvēkiem ar redzes, kustību vai dzirdes traucējumiem, cilvēkiem ar epilepsiju vai diabētu, cilvēkiem, kuriem līdzās ir nepieciešams kāds uzticams un drošs pavadonis un asistents.

Šajos Vasarsvētkos Rīgas Lutera draudze grib veltīt Citādo dievkalpojumu servisa suņu biedrībai “Teodors”. Teodors nozīmē Dieva dāvana. Sevisa suņi patiešām ir kā “Dieva dāvanas” saviem saimniekiem. Tie ir viņu acis, ausis un rokas, un saaug kopā ar viņiem kā viena dvēsele.

***

Koncertā mūs priecēs Intars Busulis un “Abonementa orķestris”, Renārs Kaupers, Daumats Kalniņš, Alise Joste, Kārlis Kazāks, Ainārs Mielavs, Dināra Rudāne, Lutera draudzes kvartets, Lutera draudzes jauniešu ansamblis un Lutera draudzes jauktais koris. Pēc dievkalpojuma būs iespēja apskatīt servisa suņus un ar kādiem no tiem arī nofotografēties. Būs gardumi, suvenīri un jauka sabiedrība!

Esat mīļi gaidīti paši un ņemiet līdzi draugus! Līdzi var nākt servisa suņi un suņi-pavadoņi. Pārējie suņi šoreiz paliek mājās.

afisa_citadais-1_Fotor

 

Pēc dievkalpojuma pulcēsimies