Atbalsta grupa līdzatkarībā ir paredzēta cilvēkiem, kuriem ir attiecību atkarība jeb līdzatkarība. Līdzatkarība ir emocionāls, psiholoģisks un uzvedības stāvoklis, kas veidojas no tā, ka cilvēks ilgstoši ir bijis pakļauts un praktizējis vardarbīgus, nomācošus, parasti ģimenē, vai pat no paaudzes paaudzē nodotus “likumus”, kuri liedz paust patiesās jūtas, liedz tieši un atklāti runāt par svarīgiem, personīgiem un attiecību jautājumiem, un kuru rezultātā ir paralizēta pilnvērtīga dzīve un pilnvērtīgas attiecības. Visiem stāstiem par līdzatkarību ir viens kopīgs motīvs – tie vienmēr sevī ietver mūsu atbildes un reakcijas uz cilvēkiem mums līdzās, uz to iespaidu, kuru citi cilvēki atstāj uz mums, un veidu, kā mēs, savukārt, cenšamies ietekmēt citus – vai tie būtu alkohola, spēļu, seksa atkarīgie, cilvēki ar ēšanas traucējumiem vai normāli cilvēki.

Nodarbības

No 23. septembra katru trešdienu plkst. 18.30 Draudzes centrā notiks 12 nodarbību cikls Atbalsta grupai līdzatkarībā.

Līdzatkarības atbalsta grupas tikšanās laikā tiks izmantoti Divpadsmit Soļu programmas materiāli un piedāvātas mākslas terapijas metodes. Divpadsmit Soļu programma palīdz dalībniekiem labāk saprast un pieņemt pašiem sevi, dzirdēt sevi, atklāt savas jūtas un vajadzības, iegūt jaunu redzespunktu, no kura palūkoties uz grūtībām. Divpadsmit Soļu programma palīdz dalībniekiem saņemt atbalstu, iziet no pašizolācijas un mācīties jaunus uzvedības modeļus, kuri ved uz pilnvērtīgāku dzīvi. Grupas tikšanās ilgums – 3 stundas.

Grupu vada geštaltterapeite, mākslas terapeite Agija Bogdanova (tālr. 2941 2255). Dalība par ziedojumiem.

Pieteikšanās nodarbībām

https://forms.gle/Lw2QX3hFj6q5HVLXA