Mūsdienās arvien lielāks skaits vecāku sastopas ar situāciju, kad viņu bērni, pusaudži un jaunieši ir ar paaugstinātu emocionālo jūtību, trauksmi, miega traucējumiem un depresijām. Dažādu faktoru ietekmē jaunieši piedzīvo krīzes situācijas un psihozes. Arvien biežāk pusaudžiem un jauniešiem tiek ieteikts lietot antidepresantus un citus medikamentus, kā arī konsultēties pie psihiatra vai pat saņemt ārstēšanu psihiatriskajās klīnikās. Sabiedrības attieksmes pret cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem dēļ bieži vien vecāki slēpj šādas situācijas, taču izrunāta, izstāstīta sāpe palīdz mums pašiem saglabāt stabilitāti, saprast, ka arī citiem var būt līdzīgas problēmas un pieredzes.

Nodarbības

Divas reizes mēnesī, otrdienās, plkst. 18.30 Draudzes centrā emocionāli trauksmainu jauniešu vecākiem bija iespēja satikties, lai saprotošā vidē izrunātu savus pārdzīvojumus un raizes, lai kopīgi meklētu risinājumus un apspriestu jau izstrādātas metodes un reālas pieredzes:

  • kā saglabāt savu mieru un stabilu veselo saprātu;
  • kā atbalstīt savu bērnu un palīdzēt jaunietim nenonākt līdz krīzei;
  • kā palīdzēt jaunietim, kad viņš piedzīvo krīzi vai ir nonācis līdz psihozes stāvoklim;
  • kā pašiem nekļūt līdzatkarīgiem;
  • kā mazināt stresu, gūt spēku un sadzīvot ar savu sāpi.

Uz nodarbībām bija aicināts ikviens vecāks, kuram ir sarežģījumi attiecībās ar pusaudžiem, un emocionāli trauksmainu jauniešu vecāki. Ieeja bija par ziedojumiem.

Nodarbības vadīja Agita Krastiņa, biznesa apmācību vadītāja un divu jauniešu mamma, kura pati piedzīvojusi meitas krīzi ar viņas ārstēšanos psihiatriskajā klīnikā. Praktizē Cigun un meditāciju.

Nodarbību grafiks 2018. gada pavasarī

27. februāris. Kur ir robeža starp nestabilu psihoemocionālo stāvokli un garīgu slimību? Piedalās Juris Batņa, ārsts – psihiatrs un psihoterapeits, transpersonālais psihologs un pirtnieks.
6. marts. Kā sadzīvot ar diagnozi – garīgi traucējumi?
20. marts. Kas notiek ar manu pusaudzi? Stress, psihoemocionāla krīze, emocionāla spriedze vai mentāla saslimšana?
3. aprīlis. Vecāku pieredzes un rīcības modeļi jaunieša krīzes situācijā un atveseļošanās procesā.
17. aprīlis. Dažādu psihisko un garīgo saslimšanu izpausmes. Medicīniskā un garīgā (ticības) pieeja.
8. maijs. Vecāku stabila psihiskā un emocionālā stāvokļa nozīme krīzes situācijā un atveseļošanās procesā.
22. maijs. Nobeiguma nodarbība. Tēma tiks precizēta.