Svētdienas skolā aicināti bērni no 4 līdz 13 gadu vecumam, lai caur Bībeles stāstiem mācītos ticību, prasmi dalīties un pieņemt vienam otru tādu, kādu Dievs mūs radījis. Svētdienas skolā notiek arī mākslas un mūzikas nodarbības, meditācija, Godly Play stundas un ģimeņu pārgājieni.

Nodarbības

Līdz 2020. gada beigām svētdienas skolas nodarbības nenotiks!

Video sižets par Rīgas Lutera draudzes Svētdienas skolas nodarbībām.

Svētdienas skolas multfilmas

Ik gadu Svētdienas skolā tiek radīta viena animācijas filma, kuras pirmizrāde tiek demonstrēta mācību gada noslēgumā. Filmu animatori, režisori, montētāji, mūzikas komponisti, aranžētāji un izpildītāji ir Svētdienas skolas audzēkņi un skolotājas, pašu draudzes Bērnu ansamblis un mūziķi.

Šo domu – vairāk ļaut bērniem izdzīvot Bībeles notikumus mākslas tēlos – pirms daudziem gadiem atbalstīja toreizējā svētdienas skolas vadītāja Inga Rubene. Bērnu darbošanos mākslā, kā arī filmiņu izveidošanu organizē un veic skolotāja Laima Akmentiņa. Regulāri ar darbošanos mālā bērnus priecē mūsu draudzes keramiķes Māra Kalnišķe un Daiga Aže, esam darbojušies arī stikla mākslinieces Sandras Utānes un tekstilmākslinieces Lienes Ratnikas vadībā. Bērni ir veidojuši zīmēto un aplikāciju animāciju, smilšu kino, gleznojuši, rakstījuši uz māla plāksnēm, ar niedres spalvām.

Filmiņas ir radītas mīlestībā un veltītas mūsu ģimenēm, draugiem, draudzei, un visiem cilvēkiem.

Filmiņa “Jēzus līdzība par sējēju” (2019)

Filmiņa “Mazais, vismazākais” (2018)

Filmiņa “Pāvils raksta” (2017)

Filmiņa “Pāvils dodas ceļā” (2016)

Filmiņa “Pāvils. Ceļa sākums” (2015)

Smilšu kino “Mozus. Ceļš turpinās” (2014)

Filmiņa “Mozus ceļā neiet viens” (2013)

Filmiņa “Dāvids” (2012)

Filmiņa “Noass” (2011)