Pērminderu darbs tiek veikts tiešā mācītāju vadībā. Tā galvenais uzdevums – nodrošināt netraucētu Dieva Vārda sludināšanu baznīcā, uzklausīt baznīcēnu vēlmes un vajadzības, dodot nepieciešamo padomu vai informāciju.

Pērminderu darba amatā ievesti un kalpo 14 draudzes locekļi. Kā palīgi vēl 9 baznīcēni pie apskaņošanas un ierakstu aparatūras, iezvanot un izzvanot dievkalpojumus. Aktīvākie no tiem tiek pieaicināti arī vispārējā kalpošanā baznīcā, kā arī piedaloties draudzes pasākumos ārpus baznīcas telpām.

Plašāka informācija pie Pērminderu grupas vadītāja Nila Graustiņa (tālr. 26875995, e-pasts: NilsGraustins@gmail.com).