Lūgšanu grupa lūdz un aizlūdz par draudzes locekļiem, kas ir grūtībās, slimībā, izšķirošu lēmumu priekšā, kā arī par draudzi un draudzes vajadzībām, to visu liekot Dieva rokās.

Lūgšanas

Mēs vēršamies pie Dieva katrs ar savām lūgšanām par savām un arī tuvinieku gaitām. Tā var būt arī vienkārša pateicība Dievam par to, ko viņš mums ir devis. Daudz lielāks spēks ir lūgšanai grupā, kur vairāki cilvēki apvienojās kopīgā lūgšanā. Šādām kopīgām lūgšanām ir reāli augļi: cilvēki ir tikuši dziedināti, nokārtojas attiecības, citi, savukārt, atbrīvojas no atkarībām.

Lūgšana ir viena no kristieša dzīves galvenajām sastāvdaļām. Tā ir mūsu saruna ar Dievu. Nereti tieši lūgšanu laikā nāk kādas problēmas atrisinājums, parādās jauns ceļš, kā var atrisināt šķietami neatrisināmas lietas.

Lūgšanu vakari

Lūgšanu vakari notiek otrdienās plkst. 18.30 Rīgas Lutera baznīcas pagrabzālē. Lūgšanas parasti iesāk ar pielūgsmi, Dieva slavēšanu un Bībeles fragmenta lasījumu. Kā jebkura regulāra nodarbe, arī kalpošana prasa zināmu disciplinētību un sava laika ziedošanu.