Kalpošanas grupas dalībnieki regulāri dodas ciemos uz psihoneiroloģisko pansionātu „Atsaucība” un sociālās aprūpes centru „Pārdaugava”, lai sniegtu to pastāvīgajiem iemītniekiem garīgo aprūpi. Tā ir iespēja kalpot cilvēkiem, kuri uzturas slēgtā iestādē un paši saviem spēkiem nespēj apmeklēt draudzi un baznīcu.

Katra mēneša pirmajā svētdienā pansionātā „Pārdaugava” un katra mēneša trešajā svētdienā pansionātā „Atsaucība” Rīgas Lutera draudze rīko dievkalpojumu. Reizi gadā kopā ar sociālās aprūpes mājas „Pārdaugava” iemītniekiem dodamies ekskursijā pa Latviju, apmeklējam Citādo dievkalpojumu Lutera baznīcā, kā arī sveicam pansionātā dzīvojošos ar draudzes sarūpētām dāvaniņām Ziemsvētkos un Lieldienās.

Ikviens, kurš jūt līdzcietību un vēlas kalpot šiem cilvēkiem, kuri dzīvo slēgtā vidē un izdzīvo citādāku ikdienu, aicināts pievienoties reizi mēnesī un veltīt mīlestību, pacietību un dažas stundas sava laika. Kalpošana sociālās aprūpes centros nozīmē: telpu sagatavošanu dievkalpojumam, palīdzēt centra iemītniekiem atnākt uz dievkalpojumu un svinēt to kopā ar visiem, kā arī vēlāk pavadīt viņus atpakaļ un aprunāties.

Pieteikties >>

Kontaktinformācija

Plašāka informācija pie kalpošanas grupas vadītājas Silvas Seņkānes, silvasenkane60@gmail.com.