Viesmīlības grupas aicinājums:

  • organizēt dežūras baznīcā pie grāmatu galdiem,
  • organizēt sadraudzību pie tējas un kafijas svētdienās pēc dievkalpojumiem,
  • klāt svētku galdus,
  • rūpēties par ēdināšanu draudzes talkās.

Kontaktinformācija

Inese Stankeviča – inese.stankevica@luteradraudze.lv, tel. + 371 29486861

Daina Mežecka – daina.mezecka@gmail.com, tel. + 371 29394399