Altārlasītāju kalpošana notiek dievkalpojuma laikā. Katrā dievkalpojumā divi draudzes locekļi draudzes lasa divus Svēto Rakstu lasījumus (katrs vienu), kas paredzēti attiecīgajai dienai.

Tos, kuri vēlētos piedalīties lasījumos, aicinām pieteikties pie altārlasītāju koordinatora:

Ilmārs Rikmanis, koordinators
Ilmars.Rikmanis@gmail.com
+371 28766636