Draudzes centrs jau vairākus gadus darbojas kā garīgās izglītības un pieredzes centrs, kurš piedāvā dažādus izglītojošus pasākumus un pasākumu ciklus ne tikai draudzes locekļiem, bet ikvienam interesentam.

Garīgā dzīve nebeidzas ar dievkalpojuma apmeklēšanu. Tā ir arī sadraudzība, kalpošana, garīga izglītošanās. Lai gan katrs pats galvenokārt ir atbildīgs par iesaistīšanos pilnvērtīgā garīgajā dzīvē, draudzes namam ir jānodrošina visi nepieciešamie apstākļi, kas veicinātu tās iespējamību. Ņemot vērā, ka iepriekšējais Draudzes nams bija kļuvis par šauru, tika pieņemts lēmums celt jaunu Draudzes centru. Pateicoties draudzes locekļu ziedojumiem, šī iecere īstenojās. 2011.gada martā tika atvērts jaunais Draudzes centrs.

Iesvētes lekcijas, Svētdienas skolas nodarbības, mūzikas nodarbību mēģinājumi, Diakonijas darbs, Bībeles studijas, sadraudzība – pasākumi, kuri regulāri notiek jaunajā draudzes centrā. Turklāt Draudzes centrā darbojas arī bibliotēka, kurā aicināts iegriezties ikviens, kurš vēlas lasīt garīga rakstura literatūru.

Vēlamies teikt paldies ikvienam ziedotājam, ar kuru finansiālo atbalstu mums bija iespēja uzcelt funkcionāli noderīgu un skaistu Draudzes centru Dievam par godu.

Draudzes centra projektu izstrādāja atzītais dāņu arhitekts Kristians Kolds (Christian Cold), savukārt celtniecība tika uzticēta būvuzņēmējam RBS SKALS.