Ar CCI Torņakalns rīkotajiem semināriem un pasākumiem var iepazīties šeit:

https://www.facebook.com/CentrsCilvekam/

www.izaugt.lv

Papildu informācija:
EVIJA KALINKA
Centrs cilvēka izaugsmei Torņakalns vadītāja
Tālrunis: 25636303

E-pasts: INFO@izaugt.lv

1. Kas ir Centrs cilvēka izaugsmei “Torņakalns” (t.sk. kas to dibinājis un kādiem mērķiem)?

Centrs cilvēka izaugsmei (CCI) “Torņakalns” ir Rīgas Lutera draudzes padomes izlolots un draudzes vārdā dibināts sociālais uzņēmums. Tas kalpos kā mūsu draudzes piedāvātā atbilde uz lielai daļai cilvēku un visai sabiedrībai kopumā šodien aktuālo nepieciešamību pēc vispusīgas – emocionālās, garīgās un ķermeņa inteliģences – attīstības.
Ar šī centra izveidi mēs vēlamies pateikt, ka neesam vairs tikai vienas draudzes centrs, bet pieejamāka un plašāku sabiedrību uzrunājoša mācīšanās, augšanas un attīstības vieta. Ar šī centra izveidi mēs patiešām vēlamies kļūt par līdzgaitnieku ikvienam, kas vēlas doties savā attīstības ceļā, veicinot individuālo un visas sabiedrības briedumu.
Pirms 10 gadiem mēs paveicām teju neiespējamo – uzcēlām mūsu brīnišķīgo Draudzes centru. Taču jāatzīst, ka tā arī neesam sapratuši, kā tajā iedvest patiesu dzīvīgumu. Draudzes tagadējā padome, ņemot vērā to, ka baznīcas rindas pamazām kļūst tukšākas, bet garīguma meklētāju skaits strauji pieaug, mēģina meklēt jaunas formas un veidus, kā mūsdienās iedzīvināt Baznīcas jēgu – palīdzēt cilvēkiem augt. Jēzum nekad nav bijusi svarīga “pareizā” forma, bet gan pareizās attiecības. Tieši pareizās attiecības ar Dievu, sevi un citiem būs jaunā CCI “Torņakalns” uzmanības centrā.

Šāds centrs nav nekas unikāls – tādi top daudzviet Eiropā, un tas ir apliecinājums, ka kristīgā ticība nemirst, gluži pretēji – tā dzīvo un aug. Līdz ar to mūsu Draudzes centrs, balstoties savās tradīcijās un kopjot tās, vēlas kļūt par pieejamāku un plašāku sabiedrību uzrunājošu mācīšanās, augšanas un attīstības vietu.

2. Kāpēc tāds nepieciešams? Kāpēc draudze ir tā dibinātāja?

Sociālā uzņēmuma CCI “Torņakalns” dibinātāja un vienīgā īpašniece ir Rīgas Lutera draudze. Atsevišķs uzņēmums tika dibināts tikai
un vienīgi praktisku apsvērumu dēļ. Pirmkārt, reliģiska organizācija – draudze – Latvijā nevar pretendēt uz tādām pašām finanšu
fondu atbalsta iespējām kā sociāls uzņēmums, kā arī tai ir ļoti ierobežotas iespējas nodarboties ar saimniecisko darbību, pie kā pieder
arī izglītojošu pasākumu rīkošana. Otrkārt, tā kā centrs piedāvās vairākus izglītojošus pasākumus nedēļā plašam cilvēku lokam, tas apgrūtinātu draudzes grāmatvedības uzskaiti, jo tā ir skaidri jānodala. Treškārt, sociālā uzņēmuma statuss lieliski atbilst kristīgas draudzes garam – tas nav bizness tradicionālā izpratnē, bet gan sabiedrisku labumu nesošs uzņēmums. Neviena privātpersona negūs materiālu labumu no uzņēmuma peļņas, ja tāda būs. Ceturtkārt, attīstot šo sociālo uzņēmumu, kuram ir plašākas saimnieciskās darbības veikšanas iespējas nekā reliģiskai organizācijai, un gūstot ieņēmumus, mēs ceram ne vien stabilizēt draudzes kritisko finansiālo situāciju, bet arī realizēt iecerētos lielos draudzes projektus.

3. Ko CCI piedāvās, ar kādiem nosacījumiem (t.sk. kāpēc tie būs maksas pakalpojumi)?

CCI piedāvās nodarbības, lekcijas, retrītus, seminārus, darbnīcas, meditācijas, terapeitiskās un atbalsta grupas, tematiskos vakarus, individuālās konsultācijas – integrālo koučingu, psihoterapiju, mediāciju, ko vadīs savā nozarē atzīti treneri, lektori, pasniedzēji, psihoterapeiti, kouči un citi profesionāļi. Šie pasākumi un pakalpojumi tiks sniegti par saprātīgu un samērīgu maksu, lai nodrošinātu pieejamību pēc iespējas plašākam interesentu lokam. Izglītojošo pasākumu vadītāji un atbalsta pakalpojumu sniedzēji par savu darbu saņems atalgojumu. Ikviena diena baznīcā un Draudzes centrā, pat ja tur nenotiek neviens pasākums un neatrodas neviens cilvēks, rada būtiskas izmaksas, un mums visiem kopā ir jādomā, kā tās segt, ņemot vērā to, ka ziedojumu apjoms sarūk. Vēl jo vairāk – ja Draudzes centrā notiek kāds pasākums, tās ir pavisam konkrētas izmaksas, piemēram, par elektrību, apkuri, kafiju, tēju, uzkopšanu utt. Lai nodrošinātu šo pasākumu organizēšanu un centra telpu izmantošanu, radīsies papildu izmaksas, kuras paredzēts segt no pasākumos gūtajiem ieņēmumiem.

4. Kas notiks ar draudzes pasākumiem/semināriem, kas bija pieejami līdz šim (t.sk. bezmaksas Bībeles studijām, kristīgās tematikas lekciju cikliem, meditācijām u.tml.)?

CCI “Torņakalns” nekādi neietekmēs, neapdraudēs un neierobežos esošo draudzes garīgo piedāvājumu – dievkalpojumus, iesvētes mācību, meditācijas vakarus, lūgšanu vakarus, kristības, iesvētības, laulības utt. CCI piedāvājums ir tikai un vienīgi jaunas formas meklējumi, kā nodrošināt līdzgaitniecību tiem cilvēkiem, kuri vēlas kļūt atvērtāki, mīlošāki, pilnīgāki attiecībās ar sevi, citiem un Dievu.

5. Vai draudzes locekļiem būs īpaši nosacījumi dalības maksai, pieejamībai?

Visi draudzes locekļi varēs piedalīties CCI bezmaksas pasākumos, savukārt dalībai maksas pasākumos tiks piedāvāta 10% atlaide. Tāpat draudzes locekļi tiks aicināti piedalīties CCI aktivitātēs kā brīvprātīgie, palīdzot nodrošināt pasākumu organizēšanu un norisi, tādējādi iegūstot iespēju piedalīties konkrētajā pasākumā par brīvu.

6. Kur paliks ieņēmumi?

Visi no CCI pasākumiem un aktivitātēm iegūtie līdzekļi segs pasniedzēju un CCI algoto darbinieku atalgojumu, kā arī pasākumu organizēšanas un telpu lietošanas un uzturēšanas izmaksas, t.i., paliks draudzes rīcībā. CCI darbību uzraudzīs draudzes padome. Neviena privātpersona, izņemot pasniedzējus un centra darbībā tieši iesaistītos algotos darbiniekus, negūs nekādu materiālu labumu no uzņēmuma darbības.

7. Vai mācību programma, tēmas būs balstītas kristīgās vērtībās?

Visu kristīgo vērtību pirmavots un celmlauzis ir Jēzus Kristus. Viņš sludināja, bet jo īpaši īstenoja dzīvē tādu dzīves veidu, musturu
un pieeju attiecībās ar Dievu, citiem un sevi, ko Jēzus sauca par Dieva valstību. Dieva valstības vērtības arī ir kristīgās vērtības. Tā ir savstarpēja mīlestība, cieņa un pietāte, citam cita dzīves ceļa vērtības apzināšanās, kopīgs mielasts, vienlīdzība, mācīšanās, augšana, atvērtas un mīlošas attiecības ar cilvēkiem un Dievu. Šajās vērtībās balstīsies arī CCI “Torņakalns” darbība. Tas būs kā otrs zars līdzās draudzei, veidojot vienu kopīgu lapotni.

8. Kas ir satura veidotāji (komanda), un kādus lektorus plānots piesaistīt?

CCI “Torņakalns” veidošanā iesaistījās daļa no draudzes padomes un citi brīvprātīgie – Linards Rozentāls, Ieva Salmane-Kuļikovska, Kristaps Drone, Ģirts Ozoliņš, Inese Ebele, Zinta Miezaine, Zanda Kronberga, Madara Ūlande, Ivo Ielītis un citi. Kā pasniedzējus un individuālā atbalsta sniedzējus plānots piesaistīt savas jomas profesionāļus, Latvijā un starptautiski atzītus ekspertus visos cilvēka vispusīgai attīstībai nozīmīgajos aspektos – garīgās, emocionālās un ķermeņa inteliģences jomā. Piemēram, attīstības pasākumus CCI “Torņakalns” vadīs Anna Gamma, Žanete Drone, Tija Kazāka…

9. Vai lekcijas par naudu pasniegs arī draudzes mācītāji?

Rīgas Lutera draudzes mācītāji ir vieni no atzītākajiem cilvēka garīgās attīstības jomas ekspertiem Latvijā. Gadu gaitā viņi ir ieguldījuši lielas pūles, lai nemitīgi paplašinātu savu zināšanu un prasmju robežas, kas tālu pārsniedz to, ko varētu sagaidīt no “standarta” mācītāja, tāpēc nepastāv nekādi iemesli, kāpēc viņi nevarētu saņemt atalgojumu par īpaši sagatavotiem mācību un attīstības pasākumiem, kuri neattiecas uz esošo draudzes garīgo piedāvājumu.

10. Ko draudzes locekļi un draudze iegūs no CCI darbības?

Draudzes locekļiem tiks piedāvāta iespēja piedalīties un sevi pilnveidot CCI piedāvātajos pasākumos, gūstot jaunu pieredzi un svaigu skatījumu uz cilvēka vispusīgas izaugsmes aspektiem, paplašinot savu redzējumu. Draudzes centrs kļūs par dzīvu satikšanās vietu cilvēkiem, kam ir svarīga draudzes un ikviena cilvēka garīgā, emocionālā, intelektuālā un ķermeņa veselība.
Turklāt tiks iegūti līdzekļi, lai segtu pašreizējos ar baznīcas un Draudzes centra uzturēšanu saistītos izdevumus, kā arī pabeigtu līdz šim vēl nepaveiktos Draudzes centra projektā paredzētos darbus.

11. Vai paredzēta kāda brīvprātīgo programma, iespēja iesaistīties?

Ikviens ir laipni aicināts pieteikties brīvprātīgajā darbā, lai Draudzes centrs un CCI kļūtu par vietu, kur katrs cilvēks ir gaidīts, uzklausīts un kur tieši viņa vajadzībām un dzīves situācijai tiks piemeklēts nepieciešamais atbalsts.

12. Vai līdzīgi centri darbojas arī citviet (pie citām draudzēm Latvijā, pasaulē)?

CCI “Torņakalns” veidošanā esam iedvesmojušies no līdzīgiem centriem Vācijā, piemēram, Švānbergas garīgā centra, kas vienlaikus ir arī evaņģēliska klostera kopiena, un arī Sv. Martina Garīgā centra Minhenē, kura vadītājs ilgstoši bija mācītājs un teologs Andreāss Eberts. Līdzīgi centri, kuri darbojas ciešā sasaistē ar Baznīcu un draudzi, darbojas arī citviet Vācijā un tiek uztverti kā novatorisks piedāvājums cilvēkiem, kuri nepieder Baznīcai vai ir aizgājuši no tās. CCI “Torņakalns” būs pirmais šāds centrs Latvijā.