DRAUDZEI PIEŠĶIRTS SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJAS STATUSS

No 2022.gada 25.augusta Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskajai draudzei piešķirts sabiedriskā labuma orgabizācijas statuss. Statuss piešķirts šādās sabiedriskā labuma jomās:
Labdarība
Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana
Kultūras veicināšana

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.