DEVIŅAS PĒDĒJĀS DIENAS LĪDZ ZIEMSVĒTKIEM – TREŠĀ DIENA

TREŠĀ DIENA – TREŠDIENA

Septītā Ziemsvētku gaisma ir piemērošanās. Tai nav laba slava. Tie, kas piemērojas, pielāgojas, pieskaņojas, piebalso. Bet korī šī prasme tiek augsti novērtēta. Tur, kur solisti lieki. Kur visiem jāatrod viena balss, viena no dažādām balsīm dzimstoša melodija. Ziemsvētku stāstā solistu maz. Viens tur tāds gribēja būt, bet palika garu degunu. Ziemsvētkos neviens nespēlē pirmo vijoli. Arī bērns vēl pavisam kluss, vēl neaicina nevienu sev līdzi sekot. Viss ir labi, kā ir. Silīte ir laba un laikmets ir labs. Attiecības ir, beigu beigās, tīri labas un arī gudro dāvanām nekādas vainas. Katram sava gaisma. Jāzepam, Marijai, ganiem un lopiņiem, Hērodam un gudrajiem, farizejiem un eņģeļiem. Vēl tikai Tavas trūkst. Mīlestība dzimst šajā pasaulē piemērojoties visiem šķēršļiem, visām iespējām, visiem traucējumiem. Tā vienkārši plūst kā ūdens. Nevar tā, tad dara šā. Netiek tur, tad tiek pavisam citur. To nekas nevar apturēt, to neviens nevar aizkavēt. Tā dzimst un dzimst, un dzimst, līdz kamēr viss ir no Dieva dzimis. Līdz viss no Dieva izlauzies. Visa mīlestība.

Mācītājs Linards Rozentāls

Linarda rakstiņiem (11)

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.