DEVIŅAS PĒDĒJĀS DIENAS LĪDZ ZIEMSVĒTKIEM – CETURTĀ DIENA

CETURTĀ DIENA – OTRDIENA

Viens no maniem mīļākajiem Ziemsvētku stāsta tēliem ir Jāzeps. Viņa dzīve visai negaidīti ir sagriezusies šķērsām. Tieši viņa liktenī mēs uztaustām stīgu, kas Ziemsvētku stāstu savieno ar laiku, kuru piedzīvojam šobrīd mēs. Eņģeļi un gani, Betlēme un silīte, gudrie un Marija – tas viss ir kaut kur uz skatuves, kaut kur patālu no mūsu jautājumiem, bažām, neziņas, miglas, kurā tīts nākamais gads. Bet Jāzeps ir mūsējais. Viņa dzīvē, tāpat kā mūsējā, vienā jaukā dienā no galda tiek noslaucīti nost visi plāni, sapņi, nodomi. Marijai būs bērns. Viņš nav šī bērna tēvs. Tāda, apmēram, ir situācija. Piepeši Jāzeps nokļuvis kaut kādu neizprotamu un negaidītu procesu epicentrā, par kuriem viņš nedz ko zina, nedz tos saprot, nedz spēj tos izskaidrot. No tā visa aizbēgt, kamēr vēl var aizbēgt, ir vienīgais saprātīgais solis. Vēl tas ir iespējams, vēl Jāzeps ir brīvs, vēl robežas ir vaļā. Ir jāmūk. Un Dievs tam neliek šķēršļus. Jo brīvība ir sestā Ziemsvētku gaisma. Tomēr kaut kas liek viņam vēl mazliet nogaidīt. Kaut kas viņā pašā. Viņa paša iekštelpā, kur valda dziļa nakts. Ziemsvētku stāsts Mateja evaņģēlijā ir meistarīgi uzbūvēts. Visa pasaule aiztur elpu, raudzīdamās uz Jāzepu viņa naktī. Pat popkornu nekur nedzird čaukstam. Būs vai nebūs Jāzeps Ziemsvētku tēls? Tā ir lielākā Ziemsvētku drāma. Tad notiek lūzums. Vēlāk to aprakstīs kā eņģeli. Un tas arī ir eņģelis – kad ar mums notiek kas tāds, tāds pavērsiens, tāds lēmums, tāda izvēle. Tas viss ir eņģelis. Man šim pavērsienam ir tikai viens izskaidrojums. Tā ir mīlestība. Jāzeps tomēr Mariju mīl. Un paliek. Kur Dieva Gars ir Kungs, tur ir brīvība. Iet un nākt, aiziet un palikt. Nekas nav saplānots iepriekš. Nav nekādas režijas. Mūsu Ziemsvētku stāsts ir šāds. Bet varēja būt citādāks. Ne sliktāks, bet citādāks. Iespēju ir ļoti daudz. No visa iespējamā Jāzeps izvēlas šo. Līdz ar to pārējās atkrīt. Dievs to visu ņem savās rokās un dzīve dodas tālāk. Tā arī mums. Kā Ziemsvētkos, tā arī pie mums. Varbūt arī mums priekšā kāds pavērsiens, kurā galveno toni spēlēs mīlestība? Katram? Visiem?

Mācītājs Linards Rozentāls

Linarda rakstiņiem (12)

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.