ČETRDESMIT DIENĀS LĪDZ ZIEMSVĒTKIEM. PIECPADSMITĀ DIENA.

ČETRDESMIT DIENĀS LĪDZ ZIEMSVĒTKIEM. AR APUSTUĻU TICĪBAS APLIECĪBU.
PIECPADSMITĀ DIENA. …UZ DIEVA VIENPIEDZIMUŠO DĒLU.

Antīkajā pasaulē Dieva dēls bija ierasts tituls, kurā sauca ķēniņus vai faraonus. Pirms reliģija un politika diferencējās viena no otras, pilnīgi pašsaprotami šķita, ka, ja kāds ir šādā, pār visiem cilvēkiem visaugstākajā pozīcijā kā faraons vai ķēniņš, tad viņš ir tik tuvu, tik ļoti tuvu Dievam, ka tik tuvs Dievam var būt tikai dēls. Visai loģiski. Tāpēc Romas impērijā Dieva Dēls bija neviens cits kā cēzars, imperators, tāds kā pusdievs. Viņš vienīgais. Taču evaņģēliji vēstī, ka Dieva Dēls ir Jēzus. Kas tad tas tāds par dīvainu joku? Par šādiem jokiem nesmejas, par tiem liek cietumā vai sit krustā! Tikai virtuvē aiz aizklātiem logiem var viens otram čukstēt šādas lietas. Pateikt, ka Jēzus ir Dieva Dēls bija neaprakstāmi drosmīgs izaicinājums pastāvošai iekārtai un teoloģijai. Toreiz pateikt, ka nevis imperators, bet Jēzus iemieso Dieva nodomus šajā pasaulē bija politisks un reliģisks absurds. Tā muļķoties varēja tikai bērni. Bet mēs jau arī esam bērni. Dieva bērni. Un tāpēc tā ticam. Un vienmēr esam ticējuši. Dieva Dēls ir nevis visaugstākais, bet viszemākais. Nevis tas, kuram mazgā kājas, bet tas, kurš pats visiem tās mazgā. Dieva Dēls ir tas, uz kuru Dievam labs prāts. Tu esi mans mīļais Dēls – Jēzus dzirdēja savās kristībās. Vai arī mēs esam to aptvēruši attiecībā uz sevi? Dievam mēs visi esam Viņa dēli un meitas. Viņam nav kādi, kas tam tuvāki, un kādi, kas tālāki. Viņa mīlestība nešķiro, nedala, neizceļ un neatstumj. Dievs nemīl vienu vairāk un citu mazāk. Viņam nav izredzēto un neizredzēto. Tomēr Dievam ir viens vienpiedzimušais Dēls. To var izteikt arī nedaudz saprotamāk – viens vienreizējs Dēls. Tik ļoti vienreizējs, ka visi citi, kurus uzskata par dievu dēliem, zaudē savu spožumu. Jēzus ir patiešām vienreizējs. Bet varbūt vienreizīgs? Tik neparasts, tik nepārspējams, ka Viņa iespaidā arī mēs tādi kļūstam. Vienreizīgais Jēzus. Tāds Viņš mums ir.

Mācītājs Linards Rozentāls

Foto: Ruta Silapētere

d6ef36a8-40a3-4dc6-b129-69d50616af99

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.