CEĻĀ UZ VIENOTU LUTERISKO BAZNĪCU

Patlaban Latvijā darbojas divas juridiski neatkarīgas luterāņu baznīcas – LELB un Latvijas evaņģēliski – luteriskā Baznīca ārpus Latvijas (LEBĀL). Ja sākotnēji atšķirības diktēja ģeopolitiskā  situācija, šobrīd plaisa padziļinājusies, pateicoties baznīcu dažādajiem viedokļiem ideoloģiskos jautājumos, piemēram, par atbalstu viendzimuma pāriem un par sieviešu ordināciju.

“Dievs pieņem cilvēku tādu, kāds viņš ir, bet ne tāpēc, lai viņš paliktu tur, kur ir, vai tāds, kāds ir,” norādīja arhibīskaps Jānis Vanags. “Ja baznīca sāk akceptēt vai svētīt to, kas Rakstos atzīts par grēku, tad viņi pakļauj šos cilvēkus apdraudējumam. Tas faktiski paceļ jautājumu, vai mēs joprojām esam vienā misijā, vai mēs tiešām darām vienu un to pašu. Baznīcai jābūt atvērtai pret visiem cilvēkiem, bet ne visam, ko viņi baznīcā gribētu darīt. Piemēram, mēs neesam piekrituši svētīt viendzimuma pārus ne tāpēc, ka mums būtu kaut kas iebilstams pret to, ka divi puiši paņem un izaudzina savu bojāgājušo radinieku bērnus, bet tāpēc, ka svētījot to mēs akceptējam un atņemam motivāciju lietot žēlastības līdzekļus, lai saņemtu piedošanu un atpestīšanu.”

Tikmēr LU Teoloģijas fakultātes profesors Valdis Tēraudkalns rosināja strīdīgos jautājumus atstāt katras draudzes kompetencē, nevis censties par tiem vienoties Baznīcas Sinodē. Savukārt Lutera draudzes virsmācītājs Linards Rozentāls uzskata, ka svarīgi saredzēt, kādas vajadzības un jūtas slēpjas aiz šiem lielajiem jautājumiem.

Konferences lekcijas un diskusijas pieejamas arī video un audio formātā Lutera draudzes mediatēkā:

Baznīcas pašizpratne, J. Vanags, LELB arhibīskaps:

Baznīcas pašizpratne mūsdienu Latvijas kontekstā,LELBĀL bīskape I. Graufelde

Baznīcas loma sabiedrībā vēsturiskā griezumā, L. Rozentāls, Rīgas Lutera draudzes virsmācītājs:

Baznīca kā ideoloģisku cīņu instruments, I. Paičs, Rīgas Lutera draudzes mācītājs

 Vai reliģijas atgriešanās? Postsekulārā Eiropa, V. Tēraudkalns, LU Teoloģijas fakultātes profesors baznīcas un reliģiju vēsturē:

Baznīca socioloģiskā skatījumā, A. Putniņa, sociālantropoloģe

Konferences jautājumi, atbildes un diskusijas

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.