Lekciju cikls “Apofātiskais garīgums”

Mīļie draugi, aicinām jūs uz lekciju un diskusiju ciklu “APOFĀTISKAIS GARĪGUMS”:

+ Dievs dziļākajā nozīmē atrodas viņpus vārdiem un valodas kā tādas.

+ Patiesība nav cilvēka prātam līdz galam izzināma.

+ Dievu vislabāk var iepazīt klusuma ceļā.

Vai šādi apgalvojumi kādam liekas postmoderni, liberāli, relativizējoši vai herētiski?

Patiesībā tās ir seno kristīgo baznīctēvu formulētas atziņas – t.s. apofātiskā teoloģija.

Vai tas nozīmē, ka par Dievu nav iespējams neko zināt?

Kā ir iespējams “veidot attiecības” ar To, kas ir viņpus vārdiem un valodas?

Kā tas savienojams ar kristietības pretenzijām uz patiesības – Dieva – atklāsmi Bībelē un Baznīcas mācībā?

Mūsdienu filozofi apliecina valodas un cilvēka izziņas spēju ierobežotību. Jebkuras pretenzijas uz patiesību izrādās viegli kritizējamas un grūti pamatojamas. Varbūt tāpēc mūsdienās notiek dabiska apofātiskās teoloģijas un ar to saistītā “apofātiskā garīguma” – klusuma prakšu, meditācijas, “zinošās neziņas” – atdzimšana.

Latvijas kontekstā vēl arvien pārāk maz zinām par šīm tēmām un tieši tas izskaidro pretrunīgos viedokļus par un ap kristīgo meditāciju vai kontemplatīvo tradīciju kopumā.

Lekcijas notiks pirmdienās, sākot ar 24. aprīli, plkst. 19:00 Rīgas Lutera draudzes namā (Torņakalna ielā 5).

Lekcijas vada mācītājs Indulis Paičs.

Nav nepieciešama iepriekšēja sagatavotība vai pieteikšanos.

Nāciet, piedalieties un izvērtējiet!

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.