Aicinam ziedojumu draudzei padarīt par ikmēneša ieradumu

Pašreizējie ziedojumi ir par mazu, lai nodrošinātu draudzes pamatdarbības

17.07.2021

Sveicināti mīļie draudzes locekļi un atbalstītāji!
Kovidlaiks ir sašūpojis ļoti daudzu nozaru finansiālo situāciju – kultūrā, uzņēmējdarbībā, pakalpojumu sfērās un citur. Līdzīgā situācijā nonāk arī draudzes un baznīcas, kuru ikdienas darbs ir bijis tieši saistīts ar cilvēku klātbūtni, iesaistīšanos, kalpošanu, dievkalpojumiem, svētdarbībām, pasākumiem, lekcijām, semināriem. Pēdējais pusotrs gads daudzām draudzēm Latvijā ir bijis lielu izaicinājumu pilns. Arī mūsējā – Lutera draudze – šajā ziņā nav izņēmums. Draudzes darba pārorientēšana kovidlaikā noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ ir prasījusi radošu pieeju, jaunus risinājumus, spēju ātri pielāgoties apstākļiem. Citiem vārdiem, darba apjoms nebūt nesamazinājās – tieši pretēji. Draudzes darbinieki un brīvprātīgie ir darījuši visu iespējamo un nereti arī neiespējamo, lai draudzes darbs varētu turpināties gan klātienē (cik vien iespējams), gan attālināti.

Pieaugot vakcinēto skaitam un samazinoties vīrusa izplatībai, kopš maija beigām atkal varam pulcēties baznīcā uz svētdienas dievkalpojumu, bet vienlaikus ir arī saglabāta iespēja tam pieslēgties tiešsaistē. Katru piektdienu un sestdienu baznīcā notiek daudz laulību un kristību – cilvēki vēlas beidzot svinēt savas dzīves nozīmīgos notikumus, kas līdz šim bija apgrūtinoši. Ik nedēļu tiek veidots arī īpašs dievkalpojums YouTube kanālam. Tagad, vasarā, notiek iesvētes mācības, Diakonijas darbs, mūzikas dzīve, darbojas kanceleja, lūgšanu grupas, vīru grupa, baznīca ir atvērta apmeklētājiem otrdienās un trešdienās, notiek atvadu brīži Dvēseļu dārzā un dažādi tiešsaistes semināri Draudzes centrā, tiek remontētas ērģeles, uzturēta kārtībā baznīca, Draudzes centrs, baznīcas teritorija, strādā draudzes pārvaldes komisija (padome un valde) un darīti vēl daudzi, daudzi citi lielāki un mazāki darbi. Ikdienā par pilnvērtīgu garīgo, administratīvo un saimniecisko draudzes darbību gādā 13 pilna vai nepilna laika darbinieki. Reizi mēnesī dievkalpojumu vada arī evaņģēlists Jānis Kungs, un ir pamats cerībai, ka tuvākajā laikā draudzē varētu darboties – vismaz uz pusslodzi – vēl viens mācītājs.

Draudzes darbu nodrošina tikai un vienīgi mūsu ziedojumi. Citu regulāru finanšu avotu draudzei nav. Mēs varam plānot, runāt un gribēt darīt daudz ko, taču, ja tam nav finansiālā seguma, nekas liels nevar izdoties, jo viss kaut ko maksā un nav neviena cita, kas par to parūpētos mūsu vietā.

Pašreizējā draudzes finansiālā situācija nav iepriecinoša. Ar saņemtajiem ziedojumiem vairs nepietiek, lai segtu pat budžetā plānotos draudzes pamatdarbības izdevumus: jūnijā tiem pietrūka 40% jeb 6861 EUR. Salīdzinājumā ar 2019. gada jūniju (pirms kovidlaika) šī gada jūnija ziedojumi ir par ⅔ mazāki. Arī salīdzinot ar pagājušā gada jūniju, tie ir samazinājušies par 40%.

Lielākais šo finansiālo grūtību iemesls, manuprāt, ir un paliek kovidlaika ietekme. Mūsu apziņā bieži vien ziedošana ir saistīta ar atnākšanu uz baznīcu vai piedalīšanos kādos draudzes pasākumos. Daudziem no mums tas nav bijis iespējams. Taču mēs nepadomājam, ka attālināto dievkalpojumu un citu YouTube skatāmo pasākumu veidošana prasa vēl lielāku darbu un vēl vairāk cilvēku iesaisti nekā ierastais dievkalpojums baznīcā. Draudzes klātienes aktivitāšu sarukums vēl papildus saistīts ar draudzes mācītāju skaita samazināšanos – viens mācītājs var izdarīt tikai tik, cik var. Piemēram, ja visas sestdienas ir pilnībā aizņemtas ar svētdarbībām – kristībām un laulībām –, tad pat tagad, kad to drīkstētu, tomēr nevaram sestdienā noorganizēt draudzes vienas dienas pasākumu (nemaz nerunājot par nometni) laika trūkuma dēļ.

Degunu nokārt mēs negribam.

Vispirms apzināsimies, ka Lutera draudze ir mūsu kopējās garīgās mājas un šo māju uzturēšana ir mūsu katra un mūsu kopējā atbildība. Šīm mājām nepietiek tikai ar putekļu noslaucīšanu laiku pa laikam. Šīs mājas ir tādēļ, lai būtu dzīvas, viesmīlīgas, uzrunājošas, interesantas, saistošas, lai tajās notiekošais celtu mūsu ticību, cerību, iedvesmotu dzīvei un palīdzētu tikt galā ar dzīves izaicinājumiem un šķērsot grūtākus laikus. Šīs ir mājas mums visiem, lai cik atšķirīgi mēs arī būtu, – šeit ir vieta katram, patiešām ikvienam no mums. Tāpēc ziedojumam draudzei ir jākļūst par ieradumu. Varbūt tagad, kad daudzi ieradumi mainās, šis varētu būt mūsu jaunais vecais, labais, nemainīgais ieradums – katru mēnesi atbalstīt draudzi ar savu ziedojumu!

Protams, draudzes darbs ir atkarīgs ne tikai no ziedojumiem, bet arī no darba, ko mēs nevaram nedarīt, no kalpošanas un mīlestības darba, tā došanas, ko paši dzīvē esam saņēmuši. No saņemšanas un došanas dzīvo gan mūsu katra dzīve, gan draudzes dzīve un darbs. Gribētos, lai pienāktu brīdis, kad arī draudzei vairs nebūtu liela daļa laika jāpavada, cīnoties par izdzīvošanu, bet rastos vairāk “brīva” laika jaunām domām, idejām, iniciatīvām. Oktobrī–decembrī plānojam pirmdienu vakaru nodarbības par integrālo teoloģiju. Nāksim kopā, lai domātu, kā daudzveidīgot arī dievkalpojumu dzīvi. Raudzīsimies, kādi ir šodienas cilvēku paradumi kaut kur iziet, izbraukt, pavadīt laiku ārpus mājas, un šajā laikā baznīcai un tās teritorijai ir jābūt vaļā, jāpiedāvā cilvēkiem tas, ko neviens cits nepiedāvās. Domājam arī par to, kā atvieglot ziedošanu: strādājam pie dažiem jauninājumiem mūsu interneta vietnē, par bezkontakta maksājumu iespējām baznīcā svētdienās (ar bankas karti vai tālruni).

Domāju, ka baznīcas un draudzes jēga un vieta mūsu dzīvē ir daudz lielāka, nekā to apzināmies ar prātu. Tā ir daļa no gleznas, ko es saucu par savu dzīvi un kas vēl tikai top. Reizēm es varu no šīs daļas “aizpeldēt” mazliet tālāk, un tad tā mani atkal sauc atpakaļ, taču vissvarīgākais ir rūpēties, lai šī daļa manā dzīvē būtu dzīva, – pat tad, ja šobrīd peldu citos ūdeņos. Draudze un baznīca vēstī par manas dzīves realitātes mērogu. Bez šī mēroga – mūžības un mūžīgās, bezgalīgi labās dzīves mēroga – manai dzīvei vienmēr pietrūks paša būtiskākā.

PAŠLAIK PIEEJAMIE ZIEDOŠANAS VEIDI:
Skaidras naudas ziedojumi
Baznīcā ziedojumu urnā:
Pirmdienās, otrdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00
Svētdienās dievkalpojuma laikā no plkst. 11.00 līdz 12.45
Citā laikā, kad baznīcā notiek svētdarbības – kristības, laulības, iesvētības un izvadīšana

Draudzes centra kancelejā vai ziedojumu urnā vai mācītāja pieņemšanas kabineta ziedojumu urnā:
Otrdienās, trešdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00
Citā laikā, kad Draudzes centrā notiek pasākumi

Mājvizīšu laikā:
Par apmeklējuma laiku vienojoties ar Diakonijas vadītāju Ievu Ansoni pa tālr. +371 28345443

Bezskaidras naudas ziedojumi
Ar bankas pārskaitījumu:
Swedbank: LV55HABA0551008460337
SEB banka: LV02UNLA0003000701104
Saņēmējs: Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. nr.: 90000066302

Ar PayPal:
www.paypal.me/luteradraudze

Ar bankas norēķinu karti:
Draudzes centra kancelejā:
Otrdienās, trešdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00
Citā laikā, kad Draudzes centrā notiek pasākumi
Palīdzēsim mūsu draudzei dzīvot un augt!

Sirsnībā
Linards Rozentāls, Lutera draudzes mācītājs

 

 

 

 

 

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.