Aicinām apliecināt Jūsu piederību Rīgas Lutera draudzei 2021/2022

Sirsnīgi atgādinām – lai apliecinātu to, ka piederat Rīgas Lutera draudzei, katram draudzes loceklim vismaz vienu reizi gadā** ir jāveic personalizēts ziedojums. Šo noteikumu paredz “Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznìcas” (LELB) Satversme, kas ietekmē un regulē ikvienas baznīcas darbu Latvijā.

Ja kādu iemeslu dēļ šādu personalizētu ziedojumu neesat veikuši par 2020.gadu un 2021.gadu, aicinām to izdarīt līdz 2022.gada janvārim, tādejādi apliecinot savu piederību Rīgas Lutera draudzei. Paldies par Jūsu uzticību, ja personalizēto ziedojumu jau esat veikuši! Šis laiks ir lielu pārmaiņu laiks, ne tikai pasaulē un sadzīvē, bet arī baznīcā un garīgā ceļa pasaulīgajās formās. Paldies par Jūsu stiprumu uzticēties un ļauties, paliekot kopā!

Personalizēto ziedojumu iespējams veikt:
1) ar bankas pārskaitījumu
Saņēmējs: Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. nr.: 90000066302
Maksājuma mērķis: “Ikgadējais ziedojums par __.gadu”
Swedbank: LV55HABA0551008460337
SEB banka: LV02UNLA0003000701104
2) skaidrā naudā vai ar maksājumu karti
Draudzes kancelejā darba laikā O: 16.00-19.00, T: 15.00-18.00 (Tālr. +371 2649 8853)

* Personalizēts ziedojums nozīmē ziedojumu, kas veikts norādot ziedotāja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Šādu ziedojumu iespējams veikt klātienē draudzes kancelejā (ziedojums skaidrā naudā vai ar maksājumu karti) vai ar bankas pārskaitījumu maksājuma mērķī norādot “ikgadējais ziedojums par __ gadu”. Par personalizētu ziedojumu nevar tikt uzskatīts ziedojums, kas veikts ar skaidru naudu ziedošanas urnā (anonīms ziedojums).

*Ja vēlaties precizēt par kuru gadu nepieciešams veikt personalizēto ziedojumu, lūdzu sazinieties ar kancelejas vadītāju Lindu Naudiņu, otrdienās no 16.00 – 19.00 un trešdienās no 15.00 – 18.00 pa tālruni +371 2649 8853 vai rakstot uz kanceleja@luteradraudze.lv.

Dievs aicina uzticēties
“Un Kungs teica Ābramam: “Ej projām no savas zemes, no vietas, kur tu esi dzimis, no tēva nama, uz zemi, ko es tev rādīšu! Es darīšu tevi par lielu tautu, es svētīšu tevi un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību.” (1.Mozus 12, 1-2)

Dievs mīl priecīgu devēju.
„Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl”. (2.Kor. 9,7)

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.